Výsledky jsou řazeny dle data poslední aktualizace. Pole "Popis služby" je ve výpisu zkrácené - klikněte na "ZDE" pro zobrazení podrobností služby včetně kontaktních informací.

Název služby: Úklidová dílna

Poskytovatel: Green Doors z.ú.
Zkrácený popis služby: Cílem je poskytnout trénink základních pracovních a sociálních dovedností (pravidelná docházka,samostatnost, plnění zadaných úkolů), dále poskytnout pracovní aktivitu, pravidelnou náplň dne, umožnit strukturovanou náplň trávení času a zaměstnat a podporovat na přechodnou dobu klienty, pro které je obtížné najít uplatnění na trhu práce. Jedná se o úklid v kavárně a kolem kavárny, po zaučení...
Pro podrobnosti o službě klikněte: ZDE

Název služby: Centrum duševního zdraví Praha 8

Poskytovatel: Fokus Praha z.ú., PN Bohnice Typ služby: Terénní zdravotní služby
Zkrácený popis služby: * Služby jsou určené klientům s duševním onemocněním z okruhu psychóz. * Návštěvní služba psychiatrických sester v domácím prostředí pacienta (posouzení aktuálního stavu, edukace, aplikace léků apod.); individuální pohovory; klubové aktivity. * Krizové služby: včasná pomoc lidem ohroženým psychotickou krizí v jejich běžném prostředí; zvládnutí stavu a snaha o navázání spolupráce v léčbě u lidí s...
Pro podrobnosti o službě klikněte: ZDE

Název služby: Chráněné bydlení

Poskytovatel: BONA o.p.s. Typ služby: Chráněné bydlení
Zkrácený popis služby: Služba „chráněné bydlení“ je v současnosti poskytována 57 klientům, ve čtyřech různých objektech (CHB "201", CHB "Vila Jitka", CHB "Kocourkov", CHB "200"). Hlavním cílem služby je integrace duševně nemocných zpět do většinové společnosti. Jedná se o skupinovou formu bydlení, přičemž klienti jsou ubytováni v jednolůžkových, dvoulůžkových, případně třílůžkových pokojích. Nástrojem spolupráce je...
Pro podrobnosti o službě klikněte: ZDE

Název služby: Podporované bydlení

Poskytovatel: BONA o.p.s. Typ služby: Podporované bydlení
Zkrácený popis služby: Služba „podpora samostatného bydlení“ je v současnosti poskytována 46 klientům. Hlavním cílem služby je integrace duševně nemocných zpět do většinové společnosti. Klienti jsou převážně ubytováni v samostatných garsoniérách. K dispozici jsou i dvoulůžkové a třílůžkové garsoniéry. Nástrojem spolupráce je individuální plán. Smlouva na 1 rok s možností prodloužení(15+12 měsíců). Podkladem pro...
Pro podrobnosti o službě klikněte: ZDE

Název služby: Arteterapie a výtvarné techniky

Poskytovatel: Terapeutické centrum Modré dveře, z. ú. Typ služby: Kurzy, terapeutické a volnočasové aktivity
Zkrácený popis služby: Cílová skupina: Osoby s duševním onemocněním, osoby s mentálním handicapem Vstup do služeb viz: http://www.modredvere.cz/cz/vstup-do-sluzeb Arteterapii používáme pro rehabilitaci a aktivizaci prostřednictvím obrazu a výtvarných aktivit. Probíhá individuálně i ve skupině. Konkrétně je definována jako "léčebný postup, který využívá výtvarného projevu jako hlavního prostředku poznání a ovlivnění...
Pro podrobnosti o službě klikněte: ZDE

Stránky