Výsledky jsou řazeny dle data poslední aktualizace. Pole "Popis služby" je ve výpisu zkrácené - klikněte na "ZDE" pro zobrazení podrobností služby včetně kontaktních informací.

Název služby: Centrum psychosociálních služeb - služby Peer konzultanta

Poskytovatel: PN Bohnice
Zkrácený popis služby: Součástí týmu Centra psychosociálních služeb je také peer konzultant. Společně s terapeutem se účastní vybraných skupinových programů, kde se s ním mohou klienti potkat. Po domluvě je možné klientům nabídnout podpůrné individuální konzultace a provázení v průběhu hospitalizace.
Pro podrobnosti o službě klikněte: ZDE

Název služby: Centrum psychosociálních služeb - Poradna pro bydlení s přípravných programem na CHB

Poskytovatel: PN Bohnice Typ služby: Poradenství
Zkrácený popis služby: Poradna pro bydlení poskytuje poradenství, podporu a pomoc v oblasti bydlení (hledání vhodného chráněného bydlení, ubytovny, azylového domu apod.), její hlavní součástí je Program přípravy na chráněné bydlení určený především pacientům hospitalizovaným v PN Bohnice, v kokrétních situacích také klientům ambulantním. Podmínky vstupu do programu: - přítomnost duševního onemocnění - stabilizovaný...
Pro podrobnosti o službě klikněte: ZDE

Název služby: Centrum psychosociálních služeb - Pracovní trénink v Miniprádelně

Poskytovatel: PN Bohnice Typ služby: Pracovní terapie
Zkrácený popis služby: Program pracovního tréninku v Miniprádelně je určen jednak pacientům hospitalizovaným v PN Bohnice formou pracovní terapie a také klientům po propuštění, kterým se z různých důvodů nedaří najít uplatnění na trhu práce a/nebo kteří potřebují počáteční vyšší míru podpory při návratu do pracovního života a hledání přiměřeného zaměstnání. Cílem programu je umožnit zájemci prostřednictvím tréninku...
Pro podrobnosti o službě klikněte: ZDE

Název služby: Centrum psychosociálních služeb - Pracovní poradna

Poskytovatel: PN Bohnice Typ služby: Poradenství
Zkrácený popis služby: Pracovní poradna Centra psychosociálních služeb poskytuje informace a poradenství v pracovní problematice. Pomůže Vám ujasnit si, jaká práce Vám bude vyhovovat, jakým způsobem a kde práci hledat. Můžete se dozvědět o pracovně-rehabilitačních programech (chráněné, resp.sociálně-terapeutické dílny, chráněná, tréninkvoá pracoviště, podporovaná a přechodná zaměstnání apod.) a využít podpory při...
Pro podrobnosti o službě klikněte: ZDE

Název služby: Centrum psychosociálních služeb - Terapeutické pracoviště Čajovna 13.komnata

Poskytovatel: PN Bohnice Typ služby: Pracovní terapie
Zkrácený popis služby: Čajovna je terapeutické pracoviště, které zároveň nabízí prostor pro setkávání lidí s duševním onemocněním a veřejnosti (hostů). Jedná se o pracoviště nízkoprahové, kde probíhá pracovní trénink. Kritériem pro přijetí je aktuální hospitalizace, věk nad 18 let a doporučení ošetřujícího lékaře. Terapeutické pracoviště nabízí: - bezpečné prostředí, kde bude pacient přijat i s duševním onemocněním -...
Pro podrobnosti o službě klikněte: ZDE

Stránky