Výsledky jsou řazeny dle data poslední aktualizace. Pole "Popis služby" je ve výpisu zkrácené - klikněte na "ZDE" pro zobrazení podrobností služby včetně kontaktních informací.

Název služby: Tým podpory zaměstnávání (TPZ)

Poskytovatel: Fokus Praha z.ú. Typ služby: Zaměstnávání
Zkrácený popis služby: Tým podpory zaměstnávání poskytuje registrovanou službu sociální rehabilitace, která se zaměřuje na pracovní oblast života lidí s duševním onemocněním. Služba proces celkové rehabilitace klienta rozšířila o nácviky dovedností spojených se získáváním pracovního uplatnění, poskytuje sociální a pracovní poradenství, pomáhá klientům při začleňování do pracovního prostředí, pracuje s krizovými...
Pro podrobnosti o službě klikněte: ZDE

Název služby: Centrum duševního zdraví Podskalí

Poskytovatel: Fokus Praha z.ú. Typ služby: Case management
Zkrácený popis služby: Jsme multidisciplinární tým poskytující terénní i ambulantní služby dospělým lidem se zkušeností s duševním onemocněním. Poskytujeme profesionální služby s respektem k našim klientům. Snažíme se podpořit jejich vlastní sebedůvěru a dovednosti potřebné ke zlepšení kvality života. Rozsah a podobu poskytovaných služeb s každým klientem individuálně plánujeme a přizpůsobujeme s ohledem na jeho přání...
Pro podrobnosti o službě klikněte: ZDE

Název služby: Služba Podpora zaměstnávání - Individuální podpora

Poskytovatel: Eset-Help z.s. Typ služby: Podporované zaměstnávání
Zkrácený popis služby: Služba nabízí podporu klientům, kteří si chtějí najít a udržet pracovní místo na otevřeném trhu práce. Podpora je poskytována podle individuálních potřeb klienta – možným tématem spolupráce nejčastěji bývá: zpracování životopisu, tvorba motivačních dopisů, edukace zaměřená na orientaci v pracovních inzerátech a na internetu (pomoc se založením e-mailové schránky a jiné), oslovování...
Pro podrobnosti o službě klikněte: ZDE

Název služby: Krizový tým

Poskytovatel: Fokus Praha z.ú. Typ služby: Krizová pomoc
Zkrácený popis služby: Nabízíme ambulantní, terénní a telefonickou krizovou pomoc při řešení problémů a podáváme pomocnou ruku těm, kteří nemají dost sil, aby sami vyřešili obtížnou životní situaci, ve které se ocitli. Služba je poskytovaná v rámci Komunitního týmu Podskalí a je multidisciplinárně organizovaná (lékař, psycholog, zdravotní sestry a sociální pracovníci) Pomáháme v orientaci ve složité osobní situaci a v...
Pro podrobnosti o službě klikněte: ZDE

Název služby: Komunitní tým Jih - kontaktní místo

Poskytovatel: Fokus Praha z.ú. Typ služby: Poradna
Zkrácený popis služby: Tento program v rámci služeb Komunitního týmu plní především funkci kontaktního místa pro osoby s duševním onemocněním žijící na území MČ Prahy 1, 2, 3, 4, 10. 11, 12, 15 a 22 (vnitroorganizačně region Jih). Nabízí zprostředkování informací a dalších služeb a případně se podílí na řešení konkrétní sociální situace klienta formou poradenství, a to v oblasti sociálně – právní podpory, bydlení,...
Pro podrobnosti o službě klikněte: ZDE

Stránky