Výsledky jsou řazeny dle data poslední aktualizace. Pole "Popis služby" je ve výpisu zkrácené - klikněte na "ZDE" pro zobrazení podrobností služby včetně kontaktních informací.

Název služby: Podporované zaměstnávání

Poskytovatel: Green Doors z.ú. Typ služby: Podporované zaměstnávání
Zkrácený popis služby: Program Podporovaného zaměstnávání poskytuje klientovi takovou míru podpory, aby si našel a udržel vhodné místo na otevřeném trhu práce, které odpovídá jeho osobním vlastnostem, nadání, schopnostem a dovednostem. CO NABÍZÍME: * pomoc při hledání vhodné práce společně s pracovním konzultantem * informace o otevřeném trhu práce a legislativě spojené se zaměstnáním * pomocnou ruku při vytváření...
Pro podrobnosti o službě klikněte: ZDE

Název služby: Sociálně terapeutická dílna Hvězdáři

Poskytovatel: Fokus Praha z.ú. Typ služby: Terapeutické a volnočasové aktivity
Zkrácený popis služby: Sociálně terapeutická dílna Hvězdáři je základním prvkem pracovní rehabilitace. Klient si zde obnovuje či získává základní pracovní, ale i sociální návyky a dovednosti (péče o vlastní osobu, komunikace s okolím, orientace apod.), jenž jsou podmínkou pro získání zaměstnání. Plynulý proces získávání pracovní samostatnosti klientů zajišťuje tým pracovních terapeutů, kteří vytvářejí pestré...
Pro podrobnosti o službě klikněte: ZDE

Název služby: Dům u Libuše

Poskytovatel: Fokus Praha z.ú. Typ služby: Centrum denních aktivit
Zkrácený popis služby: Posláním služby je poskytování dlouhodobé podpory lidem se zkušeností s duševním onemocněním tak, aby měli možnost být v kontaktu s lidmi, žili aktivní život a měli příležitost řešit své problémy s někým dalším a zvládali nároky svého života. Hlavním cílem služby je umožnit klientům řešit svou sociální situaci, aktivně trávit volný čas, poskytnout jim praktické zázemí pro zajištění základních...
Pro podrobnosti o službě klikněte: ZDE

Název služby: Komunitní terénní tým

Poskytovatel: Eset-Help z.s.
Zkrácený popis služby: Posláním služby je rozvíjet dovednosti klientů, jejich kompetence a samostatnost při řešení životních situací, přispívat ke stabilizaci či zlepšení zdravotního stavu klientů se závažným duševním onemocněním a napomáhat tak ke zlepšení kvality jejich života. Na základě klientových potřeb jsou poskytovány tyto služby: - Poradenství. Case manager poskytuje poradenství na základě potřeby klienta. -...
Pro podrobnosti o službě klikněte: ZDE

Název služby: Centrum denních aktivit

Poskytovatel: Eset-Help z.s. Typ služby: Centrum denních aktivit
Zkrácený popis služby: Jedná se o rehabilitaci v oblasti volného času. CDA nabízí možnost strukturovaně trávit volný čas (ranní komunita, dopolední program, vaření, odpolední program), bezpečný prostor pro setkávání s dalšími lidmi, možnost sebevzdělávání/seberealizace v rámci nabízených kurzů/kroužků (modelářský kroužek, divadelní kroužek – dle aktuální nabídky).
Pro podrobnosti o službě klikněte: ZDE

Stránky