Výsledky jsou řazeny dle data poslední aktualizace. Pole "Popis služby" je ve výpisu zkrácené - klikněte na "ZDE" pro zobrazení podrobností služby včetně kontaktních informací.

Název služby: Chráněné bydlení Sedlec

Poskytovatel: Fokus Praha z.ú. Typ služby: Chráněné bydlení
Zkrácený popis služby: Dlouhodobé chráněné bydlení s komunitními prvky v Sedleci: • je pro muže i ženy, kteří nepotřebují ústavní péči a jsou schopni do určité míry žít samostatně, potřebují však v některých oblastech svého života podporu • je pro klienty ve věku 25 - 55 let, trvalým bydlištěm Střední Čechy nebo Praha - okruh psychóz (ne duální diagnózy, ne střední a těžké mentální postižení), aktuálně nezávislé na...
Pro podrobnosti o službě klikněte: ZDE

Název služby: CEDRA-Centrum denních rehabilitačních aktivit (socioterapeutická dílna, klub)

Poskytovatel: Fokus Praha z.ú. Typ služby: Centrum denních aktivit
Zkrácený popis služby: Cedra poskytuje v dopoledním čase službu Sociálně terapeutické dílny, v odpoledním čase slouží jako centrum denních aktivit. Cílovou skupinou služby jsou dospělé osoby s duševním onemocněním, které se připravují na vstup do pracovní a sociální rehabilitace, popř. jsou na jejím začátku, a jejich primárními potřebami jsou: potřeba pracovat, navazovat sociální vztahy a kontakty, potřeba aktivně...
Pro podrobnosti o službě klikněte: ZDE

Název služby: Odborné sociální poradenství poskytované lidmi s vlastní zkušeností s nemocí

Poskytovatel: VIDA o.s. Typ služby: Poradna
Zkrácený popis služby: VIDA centrum Praha Poradenství je poskytováno lidem s duševním onemocněním, rodičům a příbuzným, odborníkům, široké veřejnosti. Služby nabízíme ambulantně a prostřednictvím mobilního týmu také terénně. Terénní práce probíhá zejména v psychiatrických zařízeních, kam docházíme přímo za pacienty. Specifikem práce VIDA centra je, že poradenství poskytují lidé s vlastní zkušeností s nemocí, kteří jsou...
Pro podrobnosti o službě klikněte: ZDE

Název služby: Aktivizace a rozvoj sociálních dovedností ( Arteterapeutický ateliér )

Poskytovatel: Baobab o.s. Typ služby: Ateliér
Zkrácený popis služby: Základním cílem je poskytnout lidem s duševním onemocněním prostor pro jejich kreativní vyjádření, ale také bezpečné prostředí pro navázání kontaktů s druhými lidmi. Cílem služby je u lidí se zkušeností s duševním onemocněním: • naučit se trávit volný čas výtvarnou a tvořivou činností • zdokonalovat se a objevovat nové možnosti v oblasti výtvarného projevu • posilovat osobní kompetence a...
Pro podrobnosti o službě klikněte: ZDE

Název služby: Pobyty

Poskytovatel: Baobab o.s. Typ služby: Pobyty
Zkrácený popis služby: Hlavním cílem těchto pobytů je získat nové zážitky a strávit několik dní s příjemnými lidmi. Cílem pobytu je • strávení mimo Prahu několik dní specifickou aktivitou • aktivizace a zvyšování fyzického a psychického zdraví • umožnění společenského kontaktu a seznámení se s novými lidmi • zvyšování míry samostatnosti V roce 2011 realizujeme: Pobyt se sjížděním vody - červen 2011 Pobyt s Ateliérem...
Pro podrobnosti o službě klikněte: ZDE

Stránky