Volná místa v rehabilitaci poskytovatele Green Doors z. ú.

Pro podrobnosti o službě a kritériích přijetí klikněte na odkaz se stránkou služby. Služby ostatních poskytovatelů rehabilitace můžete nalézt na hlavní stránce Databáze komunitních služeb http://dks.greendoors.cz

Tréninková kavárna Café Na půl cesty a úklidová dílna

Stav služby: Barman- volná kapacita pracovník v úklidu- plná kapacita
Popis služby: „Café na půl cesty“ je tréninkovým pracovištěm pro lidi, kteří mají zkušenost s duševním onemocněním, hlavně z okruhu psychóz. Naším cílem je poskytovat podporu v oblasti přípravy na práci nebo na studium, a umožnit tak co nejrychlejší návrat do běžného života. Kavárna nabízí tréninkové místo ... více na: http://www.greendoors.cz/cafe_na_pul_cesty/rehabilitace

Kariérové poradenství

Popis služby: Program Kariérové poradenství nabízí pomoc při rozhodování v otázkách profesní přípravy, volby zaměstnání nebo jeho změny. Během pěti individuálních setkání s konzultantkou má klient možnost zmapovat své silné stránky, své motivace k práci a hodnoty, které potřebuje mít v práci naplněné, odhalit ... více na: https://www.greendoors.cz/cs/projekty/zaclenovani-na-trh-prace/

Samotáři

Popis služby: Polouzavřené pravidelné setkávání lidí s duševním onemocněním, kteří zažívají samotu jako aktuální téma a zároveň je pro ně obtížné využít jiné skupinové aktivity v organizaci, mají problém s komunikací v přítomnosti dalších lidí či dlouhodobě prožívají pocity izolace. CÍL PROGRAMU • vymezit si, co ... více na: https://www.greendoors.cz/cs/projekty/zaclenovani-na-trh-prace/

Podporované zaměstnávání

Stav služby: Služba PZ má aktuálně volnou kapacitu.
Popis služby: Nabízíme individuální podporu průběžně poskytovanou nejen při hledání zaměstnání (mapování trhu práce, pomoc při sepsání životopisu, motivačního dopisu, příprava na pohovor), ale také po nástupu do něj. To vše s cílem Vašeho úspěšného uplatnění na trhu práce, ať otevřeném či chráněném. ... více na: http://www.greendoors.cz/podporovane-zamestnavani

Sociální poradna

Stav služby: Sociální poradna probíhá každé pondělí mezi 15:00 - 17:00 na adrese Křižíkova 76/61, Praha 8, 186 00. Pracovník sociální poradny k dispozici také každé 1. pondělí v měsíci v klubu V. kolona v Bohnicích. Není nutné se předem objednávat. Domluvit si termín setkání můžete na emailu poradna@greendoors.cz nebo telefonicky na +420 774 913 029. Po předchozí domluvě lze uskutečnit setkání i mimo pondělní "úřední hodiny". Sociální poradenství je možné využít také přes internet. Na emailové dotazy konzultantka odpovídá do 5 pracovních dnů.
Popis služby: Co služba nabízí - dostupný a nestigmatizující prostor pro řešení sociálních otázek - sociální poradenství (v oblasti bydlení, práce, sociálních dávek, invalidních důchodů…) - informace o aktuální nabídce sociálních a zdravotních služeb - materiály a informace o nemoci a formách pomoci - kontakty ... více na: http://www.greendoors.cz/socialni-poradna

Trénink mozku

Stav služby: Volná místa do skupinového programu trénink kognitivních funkcí. Program probíhá pondělky od 10 - 12 hod.
Popis služby: Trénink mozku  Klienti mohou využít diagnostiky kognitivních funkcí, ve které zjistí úroveň svých kognitivních dovedností a zjistí oblasti, ve kterých by potřebovali své dovednosti ještě posílit,  Následně po diagnostice následuje individuální trénink kognitivních funkcí zaměřený na zjištěné ... více na: https://www.greendoors.cz/cs/projekty/zaclenovani-na-trh-prace/

Tréninková kavárna Klubu V. Kolona

Stav služby: Přijímáme zájemce do služby
Popis služby: Klub V. kolona poskytuje trénink pracovních a sociálních dovedností lidem se zkušeností s psychotickým onemocněním a aktivizační program pro pacienty hospitalizované v Psychiatrické nemocnici Bohnice. Trénink probíhá v klubovém prostředí otevřeném veřejnosti, kde se konají kulturní akce a kde je ... více na: http://www.greendoors.cz/pata_kolona/rehabilitace

Úklidová dílna

Stav služby: Tréninková kavárna V. kolona otevírá nové tréninkové místo "Pracovník úklidové dílny". Kapacita služby jsou 4 klienti.
Popis služby: Cílem je poskytnout trénink základních pracovních a sociálních dovedností (pravidelná docházka,samostatnost, plnění zadaných úkolů), dále poskytnout pracovní aktivitu, pravidelnou náplň dne, umožnit strukturovanou náplň trávení času a zaměstnat a podporovat na přechodnou dobu klienty, pro které je ... více na: http://www.greendoors.cz