Odborné sociální poradenství poskytované lidmi s vlastní zkušeností s nemocí

Poskytovatel: 

  • VIDA o.s.

Problémová oblast: 

  • finance / sociální situace, informace o nemoci

Metoda poskytování: 

  • poradenství, vzdělávání

Forma služby: 

  • docházková, terénní

Cena / výdělek: 

  • zdarma

Má služba volnou kapacitu?: 

ANO

Popis služby: 

VIDA centrum Praha
Poradenství je poskytováno lidem s duševním onemocněním, rodičům a příbuzným, odborníkům, široké veřejnosti. Služby nabízíme ambulantně a prostřednictvím mobilního týmu také terénně. Terénní práce probíhá zejména v psychiatrických zařízeních, kam docházíme přímo za pacienty. Specifikem práce VIDA centra je, že poradenství poskytují lidé s vlastní zkušeností s nemocí, kteří jsou pro tuto práci vzděláváni.

Kontaktní Informace: 

Adresa: VIDA centrum Praha, V Horkách 12, Praha 4, 140 00
Tel, fax: Tel, fax: +420 775 585 353, +420 775 585 153
e- mail: e- mail: praha@vidacentrum.cz
Kontaktní pracovník: Koordinátorka VIDA centra: Mgr. Lenka Španihelová (+420 775 585 153, spanihelova@vidacentrum.cz)

Návštěvní hodiny ve VIDA centru:

Středa 16:00 – 18:00

Každé pondělí – 16:00 – 18:00 v klubu V. kolona v PL Bohnice

Výjezdy do léčebny Bohnice:
Pavilon 2 - 2x za měsíc(každou druhou středu )
Pavilon 26 - 2x za měsíc
Pavilon 21 - 1x za měsíc
Pavilon 20 - 1x za měsíc
Pavilon 30 - 1x za měsíc

Výjezdy do ÚVN Střešovice:
2x za měsíc

Služba na telefonu: 775 585 353
Pondělí – Pátek 10:00 – 17:00

Kapacita: 

V roce 2008: Počet klientů: 197 Počet dotazů: 290 Počet kontaktů: 495
V roce 2009: Počet klientů: 186 Počet dotazů: 367 Počet kontaktů: 859
V roce 2010 (služba od 10-12/2010 fungovala ve velmi omezeném provozu): Počet klientů: 151 Počet dotazů: 335 Počet kontaktů: 473
V roce 2011 (služba od 7 - 12/2011 fungovala ve velmi omezeném provozu): Počet klientů: 99 Počet dotazů: 180 Počet kontaktů: 304

Sídlo služby: 

    Spádová oblast: