Úklidová dílna

Poskytovatel: 

  • Green Doors z.ú.

Problémová oblast: 

  • práce

Metoda poskytování: 

  • pracovní terapie

Forma služby: 

  • docházková

Cena / výdělek: 

  • možnost výdělku

Má služba volnou kapacitu?: 

ANO

Stav služby: 

Tréninková kavárna V. kolona otevírá nové tréninkové místo "Pracovník úklidové dílny". Kapacita služby jsou 4 klienti.

Popis služby: 

Cílem je poskytnout trénink základních pracovních a sociálních dovedností (pravidelná docházka,samostatnost, plnění zadaných úkolů),
dále poskytnout pracovní aktivitu, pravidelnou náplň dne, umožnit strukturovanou náplň trávení času
a zaměstnat a podporovat na přechodnou dobu klienty, pro které je obtížné najít uplatnění na trhu práce.
Jedná se o úklid v kavárně a kolem kavárny, po zaučení pracuje klient samostatně, tzn. bez přímé terapeutické podpory, schůzky po směně probíhají 1x týdně, schůzky s klíčovým pracovníkem/patronem 1x za 2 měsíce.
Pracovní směna trvá 2 hodiny, a to 3-4 krát týdně (pracovní doba 10.30 až 12.30 hod.). Pracovní trénink je možný po dobu minimálně 3 měsíců a maximálně 2 let s možností opakovaného prodloužení o další 2 roky.

Služba je poskytována lidem se zkušeností duševního onemocnění, podmínkou vstupu do tréninku je stabilizovaný stav a vyjádření ošetřujícího psychiatra.

Kontaktní Informace: 

Příjmová pracovnice Hana Pištorová, tel. 774 913 059,
nebo E-mail: kolona.prijem@greendoors.cz

fcb: facebook.com/greendoors

Kapacita: 

4 klienti

Zaměření na diagnózy: 

  • F20–F29 Schizofrenie‚ poruchy schizotypální a poruchy s bludy
  • F30–F39 Afektivní poruchy (poruchy nálady)
  • F40–F48 Neurotické‚ stresové a somatoformní poruchy

Sídlo služby: 

  • Praha - kraj

Spádová oblast: 

  • Celá ČR