Tým podpory zaměstnávání (TPZ)

Poskytovatel: 

 • Fokus Praha z.ú.

Problémová oblast: 

 • práce

Metoda poskytování: 

 • sociální práce, poradenství, nácvik / trénink, vzdělávání

Forma služby: 

 • docházková, terénní

Cena / výdělek: 

 • zdarma

Má služba volnou kapacitu?: 

ANO

Stav služby: 

Volná kapacita

Popis služby: 

Tým podpory zaměstnávání poskytuje registrovanou službu sociální rehabilitace, která se zaměřuje na pracovní oblast života lidí s duševním onemocněním. Služba proces celkové rehabilitace klienta rozšířila o nácviky dovedností spojených se získáváním pracovního uplatnění, poskytuje sociální a pracovní poradenství, pomáhá klientům při začleňování do pracovního prostředí, pracuje s krizovými situacemi, podporuje klienta při zhoršení zdravotního stavu, apod.

Posláním služby je podpora lidí s duševním onemocněním nalézt možnosti osobní realizace ve společnosti prostřednictvím pracovního uplatnění.

Hlavním cílem služby je poskytnout klientovi potřebné informace a osobní podporu při výběru, získání a udržení vhodného zaměstnání, a to takovým způsobem, aby byly využity a rozvíjeny stávající pracovní zkušenosti, dovednosti a jiné individuální zdroje klienta.

Nabízíme tyto aktivity:

PORADENSTVÍ V PRACOVNÍ OBLASTI

POMOC S VÝBĚREM, NALEZENÍM A UDRŽENÍM ZAMĚSTNÁNÍ
V první fázi může pracovní konzultant pomoci klientovi najít a oslovit zaměstnavatele z běžného trhu práce, který veřejně nabízí vyhovující volnou pracovní pozici, nebo u kterého je předpoklad, že může vhodnou pracovní pozici vytvořit. Druhá fáze spolupráce bude zaměřena na podporu klienta v udržení zaměstnání. V případě zájmu můžete klient využít i asistenci na pracovišti.

Lidé s duševním onemocněním se na Tým podpory zaměstnávání mohou obrátit i v případě, že mají zaměstnání a potřebují pomoci při jeho udržení nebo změně.

TRÉNINK DOVEDNOSTÍ užitečných pro hledání zaměstnání (např. profesní životopis, motivační dopis, nácvik pracovního pohovoru, způsoby vyhledávání pracovních nabídek)

Vstupní kritéria:
Kritérium věku:
od 18 let
osoby, které nepobírají starobní důchod (ani o něj nemají zažádáno)

Kritérium spádové oblasti:
Praha a blízké okolí

Kritérium zdravotního stavu:
osoby s duševním onemocněním

Kontaktní Informace: 

Adresa: Čechova 236/17, 170 00 Praha 7
Tel, fax: 774 804 922
e- mail: spacek.petr@fokus-praha.cz, tpz@fokus-praha.cz
Vedoucí týmu: Petr Špaček
Pracovní doba je pondělí až pátek 8:30 – 17:00 hodin

Kapacita: 

80 klientů

Zaměření na diagnózy: 

 • F20–F29 Schizofrenie‚ poruchy schizotypální a poruchy s bludy
 • F30–F39 Afektivní poruchy (poruchy nálady)
 • F40–F48 Neurotické‚ stresové a somatoformní poruchy
 • F60–F69 Poruchy osobnosti a chování u dospělých

Sídlo služby: 

 • Praha - kraj

Spádová oblast: 

 • Praha - kraj