Tréninková kavárna - úklidový pracovník/ce

Poskytovatel: 

 • Eset-Help z.s.

Problémová oblast: 

 • práce

Metoda poskytování: 

 • sociální práce, nácvik / trénink

Forma služby: 

 • docházková

Cena / výdělek: 

 • možnost výdělku

Má služba volnou kapacitu?: 

NE

Stav služby: 

V současné době máme pozici obsazenou

Nezapomeňte si přečíst základní předpoklady pro výkon této pracovní pozice.

Popis služby: 

Služba nabízí pracovní rehabilitaci 1 klientovi - 1x úklidový pracovník/ce. Pracovní rehabilitace na pozici úklidového pracovníka probíhá 1,5 hodiny každý všední den od 9:30 do 11:00.

Pracovní rehabilitace trvá 6 měsíců. První měsíc je tréninkový (bez finančního ohodnocení) a pracovník je v něm zaučován v pracovních úkonech typických pro pracovní pozici úklidového pracovníka (utírání stolů, zametání a vytíraní podlah, utírání prachu a úklid WC). V případě zvládnutí tréninkového měsíce je s klientem uzavřena DPP a pracuje za finanční odměnu.
Základní vstupní podmínky do služby PZ viz webové stránky.
Pro nástup na pozici úklidového pracovníka je nutná přiměřená fyzická zdatnost a samostatnost při práci, základní manuální zručnost, pečlivost, schopnost práce s úklidovými prostředky a nástroji, dodržování pravidel pro docházku, flexibilita při řešení méně častých úkolů.
Součástí pracovní rehabilitace jsou individuální schůzky zaměřené na cíle klienta.

Více informací poskytujeme osobně během informační schůzky.

Kontaktní Informace: 

Adresa: Hekrova 805, Praha 11 – Háje, 149 00
e- mail: podpor.zam@esethelp.cz
tel: 731 444 134
Kontaktní pracovník: Bc. Radka Havlíková
Doba poskytování služby: 9 – 17 hodin

Kapacita: 

1 osoba

Zaměření na diagnózy: 

 • F20–F29 Schizofrenie‚ poruchy schizotypální a poruchy s bludy
 • F30–F39 Afektivní poruchy (poruchy nálady)
 • F40–F48 Neurotické‚ stresové a somatoformní poruchy
 • F60–F69 Poruchy osobnosti a chování u dospělých

Sídlo služby: 

 • Praha - kraj, Praha 4 (11, 12)

Spádová oblast: 

 • Praha - kraj