Trénink mozku

Poskytovatel: 

 • Green Doors z.ú.

Problémová oblast: 

 • jiné dovednosti a kompetence

Metoda poskytování: 

 • nácvik / trénink

Forma služby: 

 • docházková

Cena / výdělek: 

 • zdarma

Má služba volnou kapacitu?: 

ANO

Stav služby: 

Program běžící od září-listopadu má v současné chvíli naplněnou kapacitu. Zájemci se mohou hlásit jako náhradníci.

Popis služby: 

Skupinový program Trénink mozku přináší informace z oblasti kognitivních funkcí doplněné o doporučení a praktická cvičení k jejich posílení. Na dvou vstupních individuálních schůzkách si klient může ověřit úroveň svých kognitivních dovedností (paměť, pozornost, plánování, řešení problémů, výdrž, logické uvažování, slovní produkci apod.).
Program je určen lidem se závažným duševním onemocněním, kteří pociťují potřebu posílit své kognitivní funkce a dozvědět se více o jejich fungování.
Probíhá ve dvou skupinách každé pondělí od 10-12 a 15-17, účastník si vybírá čas podle jeho preferencí.

Kontaktní Informace: 

Michaela Kralertová
pracovní konzultantka, trénink kognitivních funkcí
+420 773 913 051
pracovni.konzultant@greendoors.cz

Kapacita: 

10 účastníků (5 účastníků na skupinu)

Zaměření na diagnózy: 

 • F20–F29 Schizofrenie‚ poruchy schizotypální a poruchy s bludy
 • F30–F39 Afektivní poruchy (poruchy nálady)
 • F40–F48 Neurotické‚ stresové a somatoformní poruchy
 • F60–F69 Poruchy osobnosti a chování u dospělých

Sídlo služby: 

 • Praha - kraj

Spádová oblast: 

 • Praha - kraj