Služba Podpora zaměstnávání - Individuální podpora

Poskytovatel: 

 • Eset-Help z.s.

Problémová oblast: 

 • práce, sociální a komunikační dovednosti, jiné dovednosti a kompetence

Metoda poskytování: 

 • sociální práce, poradenství

Forma služby: 

 • docházková

Cena / výdělek: 

 • zdarma

Má služba volnou kapacitu?: 

ANO

Stav služby: 

Aktuálně volných 10 míst.

Popis služby: 

Služba nabízí podporu klientům, kteří si chtějí najít a udržet pracovní místo na otevřeném trhu práce. Podpora je poskytována podle individuálních potřeb klienta – možným tématem spolupráce nejčastěji bývá: zpracování životopisu, tvorba motivačních dopisů, edukace zaměřená na orientaci v pracovních inzerátech a na internetu (pomoc se založením e-mailové schránky a jiné), oslovování zaměstnavatelů, konzultace zaměřené na udržení získaného pracovního místa, příprava na pohovor. Pracovník může klienta také doprovodit k pracovnímu pohovoru.

Kontaktní Informace: 

Adresa: Hekrova 805, Praha 11 – Háje, 149 00
Tel.: 731 444 134
e- mail: podpor.zam@esethelp.cz
Kontaktní pracovník: Bc. Radka Havlíková
Doba poskytování služby: 9 – 17 hodin.

Kapacita: 

Službu může využívat maximálně 15 klientů v jeden okamžik.

Zaměření na diagnózy: 

 • F20–F29 Schizofrenie‚ poruchy schizotypální a poruchy s bludy
 • F30–F39 Afektivní poruchy (poruchy nálady)
 • F40–F48 Neurotické‚ stresové a somatoformní poruchy
 • F60–F69 Poruchy osobnosti a chování u dospělých

Sídlo služby: 

 • Praha - kraj, Praha 4 (11, 12), Praha 11, Háje

Spádová oblast: 

 • Praha - kraj