Samotáři

Poskytovatel: 

 • Green Doors z.ú.

Problémová oblast: 

 • práce, volný čas, vztahy a rozvoj osobnosti, sociální a komunikační dovednosti

Metoda poskytování: 

 • poradenství

Forma služby: 

 • docházková

Cena / výdělek: 

 • zdarma

Má služba volnou kapacitu?: 

ANO

Popis služby: 

Polouzavřené pravidelné setkávání lidí s duševním onemocněním, kteří zažívají samotu jako aktuální téma a zároveň je pro ně obtížné využít jiné skupinové aktivity v organizaci, mají problém s komunikací v přítomnosti dalších lidí či dlouhodobě prožívají pocity izolace.

CÍL PROGRAMU
• vymezit si, co je zdravá a nezdravá samota,
• sdílet zkušenost s pocity osamocení,
• naučit se být se samotou,
• navázat vztah se skupinou.

Kontaktní Informace: 

František Šuranský
odborný poradce
tel: +420 603 423 936
email: poradce@greendoors.cz

Kapacita: 

Okamžitá kapacita skupiny je 6 klientů.

Zaměření na diagnózy: 

 • F20–F29 Schizofrenie‚ poruchy schizotypální a poruchy s bludy
 • F30–F39 Afektivní poruchy (poruchy nálady)
 • F40–F48 Neurotické‚ stresové a somatoformní poruchy
 • F60–F69 Poruchy osobnosti a chování u dospělých

Sídlo služby: 

 • Praha - kraj, Praha 8, Karlín

Spádová oblast: 

 • Praha - kraj