Řemeslné dílny (sociální rehabilitace)

Poskytovatel: 

  • BONA o.p.s.

Problémová oblast: 

  • práce, sociální a komunikační dovednosti

Metoda poskytování: 

  • pracovní terapie, nácvik / trénink

Forma služby: 

  • docházková

Cena / výdělek: 

  • zdarma, bez odměny

Má služba volnou kapacitu?: 

ANO

Stav služby: 

V současnosti jsou 2 volná místa ve službě sociální rehabilitace -

Péče o zeleň a úklid- Technické služby (1 volné místo)
Textilní dílna (1 volné místo)
Sklářská dílna (momentálně obsazeno)

Služba je poskytována v rámci chráněných pracovišť BONA, o. p. s. a je zaměřena na získání, obnovení, udržení pracovních a sociálních návyků a dovedností, umožňujících posun uživatele směrem k vhodnému pracovnímu uplatnění.

Není nutná předchozí zkušenost s řemeslem. Jedná se o přípravu na budoucí zaměstnání (bez nároku na mzdu), obnovení režimu, pracovních a sociálních návyků a dovedností. Docházka dle potřeb a možností uživatele (v závislosti na aktuální kapacitě dílny).

Popis služby: 

V rámci této sociální služby si uživatelé mohou obnovit nebo získat sociální a pracovní dovednosti a návyky.

SYSTÉM SPOLUPRÁCE: Individuální plán + dohody o podpoře na základě zakázky uživatele. Spolupráce s rodinou a ošetřujícím lékařem, Pravidelné hodnocení spolupráce.

Služba je poskytovaná bezplatně. Uživatelé nepobírají mzdu.

V současné době je služba realizována na těchto pracovištích:
Dílna sklářská, U Draháně 163, 181 00 Praha 8
Dílna textilní, Žitná 23/610, 110 00 Praha 1
Dílna Technických služeb, Čimická 223, 181 00 Praha 8

Kontaktní Informace: 

Kdy je možné volat:
ÚT- 10:00- 14:00
ST- 10:00- 16:30

Bc. Kateřina Karásková, DiS.
Adresa: Pod Čimickým hájem 177/1, Praha 8, 18100
Tel, fax: 606 033 422
E- mail: katerina.karaskova@bona-ops.cz

Kapacita: 

60 osob

Zaměření na diagnózy: 

  • F20–F29 Schizofrenie‚ poruchy schizotypální a poruchy s bludy

Sídlo služby: 

  • Praha - kraj, Praha 1, Praha 8

Spádová oblast: 

  • Praha - kraj