Pracovní trénink v sociální firmě Modrý domeček

Poskytovatel: 

  • Náruč z.s.

Problémová oblast: 

  • práce, vztahy a rozvoj osobnosti, sociální a komunikační dovednosti, jiné dovednosti a kompetence

Metoda poskytování: 

  • pracovní terapie, nácvik / trénink

Forma služby: 

  • docházková

Cena / výdělek: 

  • zdarma, bez odměny

Má služba volnou kapacitu?: 

ANO

Stav služby: 

Aktuálně nabízíme 2 - 3 místa v sociální rehabilitaci.

Popis služby: 

Jedná se o možnost osvojení základních sociálních a pracovních dovedností potřebných pro případné získání pracovního místa - aktuálně nabízíme službu sociální rehabilitace (dále SR) v kavárně Modrý domeček v Řevnicích (zejm. obsluha, práce na baru, ale i další práce) a kuchyni Modrého domečku. Službu nabízíme osobám s psychotickým onemocněním či lehkou mentální retardací. Služba není určena osobám s hraniční poruchou osobnosti a emoční nestabilitou.
Sociální rehabilitace probíhá formou intenzivního pracovně-terapeutického přístupu, zaměřeného na osvojování nových dovedností, event. zdokonalování již získaných dovedností. Cílem SR je získání co nejvyšší pracovní samostatnosti uživatele (+ práce v kolektivu, denní režim apod.). Průběh SR: 1 – 2 měsíce, poté zhodnocení terapeutickým týmem, zda je pro uživatele tato forma SR vhodná a zůstane nadále, nebo je doporučena jiná služba (nabízíme pro tento případ odborné soc. poradenství). Celková dobra trvání SR je 4 – 6 měsíců. Poté následuje zhodnocení a případná nabídka pracovního poměru v o.s. Náruč.

Sociální rehabilitace je služba neplacená, tzn., že uživatel nic neplatí, avšak také nedostává za odvedenou práci žádné finanční ohodnocení.

Pro bližší informace o podmínkách (a kontraindikacích) přijímání do služby sociální rehabilitace v o.s. Náruč nás, prosíme, kontaktujte.

Kontaktní Informace: 

Pro více informací či v případě zájmu o naše služby prosíme navštivte naše webové stránky nebo kontaktujte příjmovou pracovnici Anežku Vernerovou - 602 603 257, anezka@os-naruc.cz nebo Jitku Jahodovou, jitka@os-naruc.cz. Děkujeme.

Zaměření na diagnózy: 

  • F20–F29 Schizofrenie‚ poruchy schizotypální a poruchy s bludy
  • F70–F79 Mentální retardace

Sídlo služby: 

  • Středočeský kraj

Spádová oblast: 

  • Celá ČR