Podpora zaměstnávání - pracovní rehabilitace

Poskytovatel: 

 • Eset-Help z.s.

Problémová oblast: 

 • práce

Metoda poskytování: 

 • sociální práce, nácvik / trénink

Forma služby: 

 • docházková

Cena / výdělek: 

 • zdarma, možnost výdělku

Má služba volnou kapacitu?: 

ANO

Stav služby: 

Aktuálně volná místa: úklidový pracovník v tréninkové kavárně Dendrit Kafé - 1 místo, každý den od 9:30 do 11:00.
Náplň práce: úklid prostor kavárny a zákaznických toalet.

Popis služby: 

Služba nabízí 5 rehabilitačních míst v tréninkové kavárně Dendrit Kafé - 1 místo úklidového pracovníka a 4 místa barmanů.
Rehabilitace pro 1 klienta trvá 6 měsíců. Klient je sociálním pracovníkem zaučen během prvních 20 směn, dále pracuje samostatně a v případě potřeby může pracovníka požádat o podporu. Při zaučování nemá klient nárok na finanční odměnu.
Klienti si trénují docházku do práce, povinnosti a dovednosti spojené s danou pracovní pozicí. Součástí pracovní rehabilitace jsou individuální schůzky zaměřené na cíle klienta.

Úklidový pracovník - každý den od 9:30 do 11:00
Barman - každý den od 11:00 do 14:00 nebo od 14:00 do 17:00 (střídavě, dle domluvy)

Kontaktní Informace: 

Adresa: Hekrova 805, Praha 11 – Háje, 149 00
e- mail: podpor.zam@esethelp.cz
tel: 731 444 134
Kontaktní pracovník: Bc. Radka Havlíková
Doba poskytování služby: 9 – 17 hodin.

Kapacita: 

5 osob, aktuálně volné 1 místo

Zaměření na diagnózy: 

 • F20–F29 Schizofrenie‚ poruchy schizotypální a poruchy s bludy
 • F30–F39 Afektivní poruchy (poruchy nálady)
 • F40–F48 Neurotické‚ stresové a somatoformní poruchy
 • F60–F69 Poruchy osobnosti a chování u dospělých

Sídlo služby: 

 • Praha - kraj, Praha 4 (11, 12)

Spádová oblast: 

 • Praha - kraj