Centrum psychosociálních služeb - Pracovní poradna

Poskytovatel: 

  • PN Bohnice

Problémová oblast: 

  • práce, studium, volný čas, finance / sociální situace, sociální a komunikační dovednosti

Metoda poskytování: 

  • sociální práce, pracovní terapie, poradenství, nácvik / trénink

Forma služby: 

  • docházková

Cena / výdělek: 

  • zdarma

Má služba volnou kapacitu?: 

ANO

Popis služby: 

Pracovní poradna Centra psychosociálních služeb poskytuje informace a poradenství v pracovní problematice. Pomůže Vám ujasnit si, jaká práce Vám bude vyhovovat, jakým způsobem a kde práci hledat. Můžete se dozvědět o pracovně-rehabilitačních programech (chráněné, resp.sociálně-terapeutické dílny, chráněná, tréninkvoá pracoviště, podporovaná a přechodná zaměstnání apod.) a využít podpory při navazování kontaktu s organizacemi, které tyto služby poskytují.
Služby pracovní poradny jsou přednostně poskytovány hospitalizovaným pacientům, ale mohou je využít i lidé aktuálně nehospitalizovaní. Veškeré služby pracovní poradny jsou nabízeny bezplatně.

Součástí pracovní poradny je:
1) Informační skupina o práci (základní přehled služeb, programy pracovní rehabilitace, informace o možnostech práce na otevřeném trhu) a volnočasových a vzdělávacích aktivitách (základní přehled služeb a programů)
3) Skupiny samostatné práce na počítači (vyhledávání pracovních nabídek, bydlení, sociálních služeb, doléčování atd.)

Podmínky pro vstup do služby poradny:
- motivace
- věk nad 18 let
- stabilizovaný zdravotní stav
- doporučení ošetřujícího lékaře

Kontaktní Informace: 

Pracovní poradna
Ústavní 91, 181 00 Praha 8
tel: 284 016 514/645
email: poradny@bohnice.cz

Petra Krejbichová - petra.krejbichova@bohnice.cz
Bc. Michaela Nosková, Dis. - michaela.noskova@bohnice.cz
Mgr. Lucie Kadounová, Dis. - lucie.kadounova@bohnice.cz

Sídlo služby: 

  • Praha - kraj

Spádová oblast: 

  • Praha - kraj