Centrum psychosociálních služeb - Poradna pro bydlení s přípravných programem na CHB

Poskytovatel: 

  • PN Bohnice

Problémová oblast: 

  • bydlení, volný čas, informace o nemoci, vztahy a rozvoj osobnosti, finance / sociální situace, sociální a komunikační dovednosti

Metoda poskytování: 

  • sociální práce, poradenství, nácvik / trénink

Forma služby: 

  • docházková

Cena / výdělek: 

  • zdarma, bez odměny

Má služba volnou kapacitu?: 

ANO

Popis služby: 

Poradna pro bydlení poskytuje poradenství, podporu a pomoc v oblasti bydlení (hledání vhodného chráněného bydlení, ubytovny, azylového domu apod.), její hlavní součástí je Program přípravy na chráněné bydlení určený především pacientům hospitalizovaným v PN Bohnice, v kokrétních situacích také klientům ambulantním.

Podmínky vstupu do programu:
- přítomnost duševního onemocnění
- stabilizovaný zdravotní stav
- pravidelná spolupráce s ambulantním psychiatrem
- motivace
- doporučení ošetřujícího lékaře

Součástí Poradny pro bydlení:

1) Informační skupina o chráněném bydlení (základní přehled služeb poskytujících služby v oblasti podpory bydlení zjm.v Praze a Středočeském kraji, informace o dalších možnostech bydlení - ubytovny, azylové domy, komerční bydlení)

2) Program přípravy na chráněné bydlení
- skupinový nácvik komunikace (zvyšování kompetencí účastníků skupiny v základních sociálních interakcích se zaměřením na problémové situace, posilování sebevědomí a adaptivních dovednosti v mezilidské komunikaci)
- skupinový nácvik praktických dovedností ( zvyšování kompetencí účastníků skupiny v základních praktických dovednostech se zaměřením na situace, které se vztahují k udržení chodu domácnosti a k životu v chráněném bydlení)
- cvičná kuchyňka ( zvyšování kompetencí účastníků nácviku v přípravě jednoduchých pokrmů, hospodaření s penězi, v práci s časem a v komunikaci s lidmi, organizaci práce, obsluze spotřebičů, nakupování, tvorbě jídelníčku, hygieně při vaření, úklidu, stolování)

3) Edukačně - podpůrná setkání (v cyklech o čtyřech setkáních v měsíci, v uzavřené skupině se klienti mohou dotknout témat: co je duševní onemocnění, příznaky, medikace, somatické zdraví, sociální situace, vztahy, komunikace, sexualita atp.)

4) Program Tréninková kuchyňka
Umožňuje naučit se nebo znovuobnovit si základní orientaci potřebnou v kuchyni (nákup potravin, zacházení s penězi, základní hygienické návyky, zdravá strava, příprava a vaření jídel, komunikaci s lidmi, mytí nádobí, finanční rozpočet na jídlo aj.). Je určena jak pro hospitalizované pacienty, kteří se připravují na odchod do chráněného, resp.vlastního samostatného bydlení, tak pro ambulantní pacienty. Součástí terapie je hodnocení po každém programu, kdy mají pacienti i terapeut možnost zhodnotit společnou práci.

Podmínky pro vstup do programu
- hospitalizovaní nebo ambulantní pacienti starší 18-ti let
- doporučení ošetřujícího lékaře nebo sociálního pracovníka
- pacienti s konkrétní zakázkou ve shodě s náplní programu

Kontaktní Informace: 

Poradna pro bydlení
Ústavní 91, 181 00 Praha 8
tel: 284 016 241
email: poradny@bohnice.cz

Mgr. Zuzana Zatrochová - zuzana.zatrochova@bohnice.cz
Mgr. Olga Hrušková - olga.hruskova@bohnice.cz

Sídlo služby: 

  • Praha - kraj

Spádová oblast: 

  • Praha - kraj