Centrum duševního zdraví Praha 8

Poskytovatel: 

  • Fokus Praha z.ú.
  • PN Bohnice

Problémová oblast: 

  • zdravotní stav, práce, volný čas, informace o nemoci, krizový stav, vztahy a rozvoj osobnosti, finance / sociální situace, sociální a komunikační dovednosti, jiné dovednosti a kompetence

Metoda poskytování: 

  • sociální práce, pracovní terapie, krizová intervence, farmakoterapie, case management, poradenství, psychoterapie, nácvik / trénink

Forma služby: 

  • docházková, terénní, telefonická / elektronická

Cena / výdělek: 

  • zdarma, hrazeno pojišťovnou

Má služba volnou kapacitu?: 

ANO

Popis služby: 

* Služby jsou určené klientům s duševním onemocněním z okruhu psychóz.
* Návštěvní služba psychiatrických sester v domácím prostředí pacienta (posouzení aktuálního stavu, edukace, aplikace léků apod.); individuální pohovory; klubové aktivity.
* Krizové služby: včasná pomoc lidem ohroženým psychotickou krizí v jejich běžném prostředí; zvládnutí stavu a snaha o navázání spolupráce v léčbě u lidí s podezřením na rozvoj psychotického onemocnění nebo u lidí s již diagnostikovaným onemocněním, kde pravděpodobně došlo k relapsu; tým tvoří lékař, psychiatrické sestry, psycholog. Tým nezasahuje v případech zjevné agrese nebo jiného přímého ohrožení - doporučujeme volat RZS nebo Policii ČR.
* Služby jsou poskytovány v oblasti Prahy 8 (Bohnice, Čimice, Chabry, Ďáblice, Kobylisy, Trója, Libeň)

Kontaktní Informace: 

* Komunitní terénní centrum se nachází v zadním traktu Divadla Za plotem.
adresa: Psychiatrická nemocnice Bohnice - KTC, Ústavní 91, Praha 8, 18102
email: terenni.sestry@bohnice.cz
telefon: 734 785 000; 284 016 409

Zaměření na diagnózy: 

  • F20–F29 Schizofrenie‚ poruchy schizotypální a poruchy s bludy
  • F30–F39 Afektivní poruchy (poruchy nálady)

Sídlo služby: 

  • Praha - kraj, Praha 8, Bohnice

Spádová oblast: 

  • Praha 8