Denní stacionář PNB

Poskytovatel: 

  • PN Bohnice

Problémová oblast: 

  • zdravotní stav, informace o nemoci, vztahy a rozvoj osobnosti, sociální a komunikační dovednosti

Metoda poskytování: 

  • poradenství, arteterapie / muzikoterapie, psychoterapie, nácvik / trénink, vzdělávání

Forma služby: 

  • docházková

Cena / výdělek: 

  • hrazeno pojišťovnou

Má služba volnou kapacitu?: 

ANO

Stav služby: 

Před zařazením do stacionáře je třeba se objednat k individuálnímu setkání.

Popis služby: 

Komplexní psychoterapeutický a rehabilitační program pro ambulantní klienty s duševním onemocněním z okruhu psychóz.
* Stacionář je určen klientům
- při prvním propuknutí nemoci nebo v rané fázi vývoje psychotického onemocnění,
- jejichž původně zdařilá léčba i resocializace je ohrožena novou psychotickou atakou
- ve věku 18 - cca 40 let.
Stacionář probíhá v pondělí až čtvrtek, vždy od 13.00 do 16.00 hodin.
Program zahrnuje skupinovou psychoterapii, edukaci, kognitivní trénink, arteterapii, pohybové aktivity, nácvik sociálních a komunikačních dovedností aj.

* DuaS - Ambulantní psychoterapeutická skupina pro klienty s duální diagnózou.
Probíhá vždy ve středu od 16.00 do 17.30 hodin.

Kontaktní Informace: 

Program stacionáře i DuaS probíhá v budově Centra krizové intervence, přízemí vpravo.
Adresa: Psychiatrická nemocnice Bohnice - denní stacionář, Ústavní 91, Praha 8, 18102
Email: ds@bohnice.cz
Telefon: 284 016 573

Kapacita: 

max. 12 osob

Zaměření na diagnózy: 

  • F20–F29 Schizofrenie‚ poruchy schizotypální a poruchy s bludy

Sídlo služby: 

  • Praha 8, Praha 9 (14, 18, 19, 20, 21)

Spádová oblast: 

  • Praha 8, Praha 9 (14, 18, 19, 20, 21)