Sociální poradna

Poskytovatel: 

  • Terapeutické centrum Modré dveře, z. ú.

Problémová oblast: 

  • bydlení, práce, finance / sociální situace

Metoda poskytování: 

  • poradenství

Forma služby: 

  • docházková

Cena / výdělek: 

  • zdarma

Má služba volnou kapacitu?: 

NE

Stav služby: 

sociální poradna momentálně nefunguje

Popis služby: 

Sociální poradna Modré dveře prostřednictvím odborného sociálního poradenství zajišťuje pomoc v postupném rozkrokování praktických činností vedoucích k větší orientaci v dané problematice.
Poskytujeme konkrétně:
•základní sociální poradenství,
•pomoc při zajištění ubytování,
•pomoc při hledání práce,
•poradenství v oblasti sociálních dávek a důchodů,
•poradenství v oblasti pracovně právní problematiky, evidence na úřadu práce, podpory v nezaměstnanosti, pracovní rehabilitace apod.,
•pomoc s řešením rozvodového řízení,
•pomoc s vyplňováním formulářů, finanční gramotnost,
•dluhové poradenství, pomoc při řešení exekucí,
•pomoc při odcizení či ztrátě dokladů a finančních prostředků,
•informace o právech a povinnostech, právních předpisech ČR,
•poradenství či pomoc při sepisování různých žádostí či odvolání,
•poradenství při využití dalších služeb v regionu (sociální služby, psychologické služby, právník, zdravotnická zařízení, vzdělávání apod.).

Kontaktní Informace: 

Jana Šnauerová DiS.

Tel.: 321 678 473, 606 600 275

email: jana.snauerova@modredvere.cz

Kapacita: 

vždy 1 klient na objednání; roční kapacita 100 klientů

Sídlo služby: 

  • Středočeský kraj, Praha-východ (okres)

Spádová oblast: 

  • Středočeský kraj, Praha-východ (okres)