Psychoterapeutická skupina pro klienty s neurotickými obtížemi

Poskytovatel: 

  • Terapeutické centrum Modré dveře, z. ú.

Problémová oblast: 

  • zdravotní stav, informace o nemoci

Metoda poskytování: 

  • psychoterapie, nácvik / trénink

Forma služby: 

  • docházková

Cena / výdělek: 

  • zdarma

Má služba volnou kapacitu?: 

ANO

Stav služby: 

10 volných míst.

Popis služby: 

Otevíráme psychoterapeutickou skupinu pro lidi s těmito příznaky:

- Úzkost
- Strach
- Deprese
- Fobie (strachy)
- Obsese
- Pocit odosobnění
- Pocit nereálnosti
- Potíže v mezilidských vztazích
- Velké napětí, nervozita, tréma
- nespavost
- a jiné psychosomatické obtíže

Cílem setkávání je vzájemná podpora, sdílení zkušeností, společné hledání zdrojů apod. Včasná pomoc v psychoterapeutické skupině mnohdy zlepší zdravotní stav klienta, pomůže mu k plnějšímu prožívání života a zabrání negativnímu vývoji obtíží.
Skupina se setkává 1x týdně vždy v Terapeutickém centru Modré dveře v Kostelci nad Černými lesy.

První setkání je 24.2.2015 od 14,30 - 16,00 hodin. Skupina trvá 90 minut. Ve skupině se schází 4-12 klientů.

Kontaktní Informace: 

Pro zařazení do skupiny kontaktujte terapeuty na emailu: modredvere@modredvere.cz či volejte na telefonní čísla 725 830 830 nebo 321 678 474

Kapacita: 

12

Zaměření na diagnózy: 

  • F40–F48 Neurotické‚ stresové a somatoformní poruchy

Sídlo služby: 

  • Středočeský kraj, Praha-východ (okres)

Spádová oblast: 

  • Středočeský kraj, Kolín (okres), Kutná Hora (okres), Nymburk (okres), Praha-východ (okres)