Krizová pomoc

Poskytovatel: 

  • Terapeutické centrum Modré dveře, z. ú.

Problémová oblast: 

  • krizový stav

Metoda poskytování: 

  • krizová intervence

Forma služby: 

  • docházková

Cena / výdělek: 

  • zdarma

Má služba volnou kapacitu?: 

ANO

Stav služby: 

volná kapacita

Popis služby: 

Cílová skupina: všechny osoby v krizi
Poslání krizové pomoci je poskytování pomoci lidem, kteří se dostali do náročné životní situace a potřebují odbornou podporu, aby ji zvládli.
Cílová skupina: Osoba bez omezení věkové hranice, která se dostala do nepříznivé životní situace vlivem např. ztráty zaměstnání, domácích konfliktů, rozpadem partnerství či rodiny, vážným onemocněním vlastním anebo blízkého člověka, úmrtím v rodině, zážitkem potratu, traumatu, živelné katastrofy a dalších náročných životních situací.
Forma poskytování krizové pomoci
• ambulantní
Cíle služby
• pomoc při hledání řešení situace
• odborné poradenství
• pomoc při stabilizaci psychického stavu
Zásady
• bezpečný prostor
• profesionální individuální přístup
• ochrana, respekt práv a anonymita osoby v krizi
• diskrétnost krizových interventů
Kdo nemůže využít službu krizové pomoci
• zdravotní stav osoby neumožňuje poskytnutí kvalitní a bezpečné péče ( např. osoba je v akutním stavu závislosti nebo ve stavu, který vyžaduje neprodlenou lékařskou péči nebo je osoba v agresivním stavu a přímo ohrožuje krizového interventa

Kontaktní Informace: 

Terapeutické centrum Modré dveře, z. ú.
náměstí Smiřických 39, Kostelec nad Černými lesy, 281 63
Tel: 321 678 474
Otevírací hodiny: každý pracovní den 8:00- 16:30

Kapacita: 

150 klientů

Sídlo služby: 

  • Středočeský kraj

Spádová oblast: 

  • Praha-východ (okres)