Arteterapie a výtvarné techniky

Poskytovatel: 

  • Terapeutické centrum Modré dveře, z. ú.

Problémová oblast: 

  • vztahy a rozvoj osobnosti

Metoda poskytování: 

  • arteterapie / muzikoterapie

Forma služby: 

  • docházková

Cena / výdělek: 

  • zdarma

Má služba volnou kapacitu?: 

ANO

Stav služby: 

volná kapacita

Popis služby: 

Cílová skupina: Osoby s duševním onemocněním, osoby s mentálním handicapem
Vstup do služeb viz: http://www.modredvere.cz/cz/vstup-do-sluzeb

Arteterapii používáme pro rehabilitaci a aktivizaci prostřednictvím obrazu a výtvarných aktivit. Probíhá individuálně i ve skupině. Konkrétně je definována jako "léčebný postup, který využívá výtvarného projevu jako hlavního prostředku poznání a ovlivnění lidské psychiky a mezilidských vztahů. Někdy bývá přiřazována k psychoterapii a jejím jednotlivým směrům, jindy je pojímána jako svébytný obor. Obvykle se rozlišují dva základní proudy, a to terapie uměním, v níž se klade důraz na léčebný potenciál tvůrčí činnosti samotné, kde výtvory a prožitky z procesu tvorby jsou dále psychoterapeuticky zpracovávány.

Výtvarné techniky
Přijďte si zkusit tradiční i netradiční výtvarné techniky, jako je kresba, malba, koláž, asambláž, práce s hlínou nebo jiným materiálem, kombinované techniky, grafické techniky a mnoho dalšího.

Kontaktní Informace: 

Terapeutické centrum Modré dveře
náměstí Smiřických 39, Kostelec nad Černými lesy, 281 63
Tel: 321 678 474, mobil: 725 830 830
Otevírací hodiny: každý pracovní den 8:00- 16:30

Kapacita: 

20 klientů

Sídlo služby: 

  • Středočeský kraj

Spádová oblast: 

  • Středočeský kraj