Re-start - sociální rehabilitace

Poskytovatel: 

 • Lomikámen o.s.

Problémová oblast: 

 • zdravotní stav, bydlení, práce, studium, volný čas, informace o nemoci, vztahy a rozvoj osobnosti, finance / sociální situace, sociální a komunikační dovednosti, jiné dovednosti a kompetence

Metoda poskytování: 

 • sociální práce, case management, poradenství, nácvik / trénink, vzdělávání

Forma služby: 

 • docházková, terénní, telefonická / elektronická

Cena / výdělek: 

 • zdarma, bez odměny

Má služba volnou kapacitu?: 

ANO

Popis služby: 

V rámci služby Re-start mohou uživatelé služby vybírat z nabídky následujících aktivit: účast uživatele v „centru tvořivosti“ / trénink kognitivních funkcí / kurz komunikačních dovedností / kurz přípravy na zaměstnání / podpora v domácnosti (návštěvní služba v domácnosti uživatele) / doprovody / pomoc při finančním hospodaření / zprostředkování či asistence při hospitalizacích / jednání s ošetřujícími lékaři / podpora při organizaci volnočasových aktivit / nácvik dovedností při hledání zaměstnání v nechráněných pracovních podmínkách / asistence při jednání s úřady atd. Součástí služby je též sociální poradenství. Cílovou skupinou poskytované služby jsou lidé s duševním onemocněním.

Kontaktní Informace: 

www.lomikamen.cz
jan.rohlena@lomikamen.cz
tel.:608 050 626; 311 612 428

Kapacita: 

10

Zaměření na diagnózy: 

 • F00–F09 Organické duševní poruchy včetně symptomatických
 • F20–F29 Schizofrenie‚ poruchy schizotypální a poruchy s bludy
 • F30–F39 Afektivní poruchy (poruchy nálady)
 • F40–F48 Neurotické‚ stresové a somatoformní poruchy
 • F50–F59 Syndromy poruch chování‚ spojené s fyziologickými poruchami a somatickými faktory
 • F60–F69 Poruchy osobnosti a chování u dospělých
 • F80–F89 Poruchy psychického vývoje
 • F90–F98 Poruchy chování a emocí se začátkem obvykle v dětství a v dospívání
 • F99 Neurčená duševní porucha

Sídlo služby: 

 • Středočeský kraj

Spádová oblast: