Dílna Jiná káva - sociálně terapeutická dílna

Poskytovatel: 

 • Lomikámen o.s.

Problémová oblast: 

 • zdravotní stav, vztahy a rozvoj osobnosti, finance / sociální situace, sociální a komunikační dovednosti, jiné dovednosti a kompetence

Metoda poskytování: 

 • sociální práce, pracovní terapie, poradenství, nácvik / trénink

Forma služby: 

 • docházková

Cena / výdělek: 

 • zdarma, možnost výdělku, symbolická odměna

Má služba volnou kapacitu?: 

NE

Popis služby: 

Služba „Dílna Jiná káva“ je určena lidem s duševním onemocněním, kteří dosud potřebují intenzivní a odbornou podporu na pracovišti i v sociálních kontaktech a kteří nejsou v aktuální situaci schopni samostatné práce. Tato služba je poskytována v provozovně Jiná káva, jejímž provozovatelem je Lomikámen, o.s.. Služba je poskytována na dobu jednoho roku a jejím smyslem je získání či obnovení pracovních a sociálních dovedností uživatelů služeb v takové míře, aby byli schopni uspět na otevřeném trhu práce či v zaměstnáních s nižší podporou. Součástí užívání služby je též zajištění stravy a sociální poradenství.

Kontaktní Informace: 

Kapacita: 

8

Zaměření na diagnózy: 

 • F00–F09 Organické duševní poruchy včetně symptomatických
 • F20–F29 Schizofrenie‚ poruchy schizotypální a poruchy s bludy
 • F30–F39 Afektivní poruchy (poruchy nálady)
 • F40–F48 Neurotické‚ stresové a somatoformní poruchy
 • F50–F59 Syndromy poruch chování‚ spojené s fyziologickými poruchami a somatickými faktory
 • F60–F69 Poruchy osobnosti a chování u dospělých
 • F80–F89 Poruchy psychického vývoje
 • F90–F98 Poruchy chování a emocí se začátkem obvykle v dětství a v dospívání
 • F99 Neurčená duševní porucha

Sídlo služby: 

 • Středočeský kraj

Spádová oblast: