Krizový tým

Poskytovatel: 

 • Fokus Praha z.ú.

Problémová oblast: 

 • krizový stav

Metoda poskytování: 

 • sociální práce, krizová intervence, poradenství

Forma služby: 

 • docházková, terénní, telefonická / elektronická

Cena / výdělek: 

 • zdarma

Má služba volnou kapacitu?: 

ANO

Popis služby: 

Nabízíme ambulantní, terénní a telefonickou krizovou pomoc při řešení problémů a podáváme pomocnou ruku těm, kteří nemají dost sil, aby sami vyřešili obtížnou životní situaci, ve které se ocitli.

Služba je poskytovaná v rámci Komunitního týmu Podskalí a je multidisciplinárně organizovaná (lékař, psycholog, zdravotní sestry a sociální pracovníci)

Pomáháme v orientaci ve složité osobní situaci a v jejím řešení, v předcházení a zvládání krizových situací spojených se zhoršením zdravotního stavu – pomocí poradenství, bezpečnostních dohod a osobní podpory, pomoc při zprostředkování jiných služeb Fokusu Praha nebo služeb dalších organizací a poskytujeme sociální poradenství v oblasti dávek, bydlení, práce atd.

Kontaktujte nás každý všední den od 8.00 - 20.00 na telefonním čísle 777 800 983

Kde působíme?

Služby poskytujeme lidem, kteří žijí v okolí Centra Podskalí, tj. na Praze 1, Praze 2 a na Praze 10 - Vinohradech a Vršovicích.

Kontaktní Informace: 

Adresa: Vnislavova 48/4 128 00 Praha 2
Tel: 777 800 983
e- mail: krize@fokus-praha.cz
Vedoucí týmu: Mgr. Madla Flaksová

Služba je poskytována ve všední dny, pondělí až pátek v čase 8:00h - 20:00h. Osobní setkání po předchozí telefonické či emailové domluvě.

Zaměření na diagnózy: 

 • F20–F29 Schizofrenie‚ poruchy schizotypální a poruchy s bludy
 • F30–F39 Afektivní poruchy (poruchy nálady)
 • F40–F48 Neurotické‚ stresové a somatoformní poruchy
 • F60–F69 Poruchy osobnosti a chování u dospělých

Sídlo služby: 

 • Praha 2

Spádová oblast: 

 • Praha 1, Praha 2, Praha 10 (15, 22)