Komunitní tým Břevnov

Poskytovatel: 

 • Fokus Praha z.ú.

Problémová oblast: 

 • zdravotní stav, bydlení, práce, studium, volný čas, informace o nemoci, krizový stav, vztahy a rozvoj osobnosti, finance / sociální situace, sociální a komunikační dovednosti

Metoda poskytování: 

 • sociální práce, case management, poradenství, nácvik / trénink

Forma služby: 

 • docházková, terénní

Cena / výdělek: 

 • zdarma

Má služba volnou kapacitu?: 

ANO

Popis služby: 

Komunitní tým Břevnov nabízí:
- komplexní přístup k řešení obtížných životních situací
- podporu při aktivizaci a zapojení do běžné komunity
- podporu v domácím prostředí
- sociální poradenství (dávky, dostupné služby, dluhy atd.)
- pomoc při hájení práv a zájmů
- pomoc při udržení nebo zlepšení kvality života
- krizovou intervenci
- práci s rodinou a blízkými (edukace, společné schůzky atd.)

Kontaktní Informace: 

Komunitní tým Břevnov
Vedoucí služby: Mgr. Veronika Duchoňová
pro obyvatele Prahy 5, 6, 7, 13, 16, 17
Adresa: Meziškolská 1120/2, 169 00 Praha 6
Kontaktní tel.: 233 354 547 , 773 073 935
Je vhodné telefonické domluvení schůzky.
e- mail: kt.zapad@fokus-praha.cz

Zaměření na diagnózy: 

 • F20–F29 Schizofrenie‚ poruchy schizotypální a poruchy s bludy
 • F30–F39 Afektivní poruchy (poruchy nálady)
 • F40–F48 Neurotické‚ stresové a somatoformní poruchy
 • F60–F69 Poruchy osobnosti a chování u dospělých

Sídlo služby: 

 • Praha - kraj

Spádová oblast: 

 • Praha - kraj, Praha 6 (17), Praha 7