Kariérové poradenství

Poskytovatel: 

 • Green Doors z.ú.

Problémová oblast: 

 • práce

Metoda poskytování: 

 • sociální práce

Forma služby: 

 • docházková, telefonická / elektronická

Cena / výdělek: 

 • zdarma

Má služba volnou kapacitu?: 

ANO

Popis služby: 

Program Kariérové poradenství nabízí pomoc při rozhodování v otázkách profesní přípravy, volby zaměstnání nebo jeho změny. Během pěti individuálních setkání s konzultantkou má klient možnost zmapovat své silné stránky, své motivace k práci a hodnoty, které potřebuje mít v práci naplněné, odhalit své strategie při zvládání stresových situací, zjistit, jaké pracovní prostředí vyhovuje jeho osobnímu nastavení ad.. Každý klient si může vybrat, zda chce využít kompletní „balíček“ Kariérového poradenství nebo jen konkrétní část.

Kontaktní Informace: 

Mgr. Michaela Kralertová

pracovní konzultantka
tel: +420 773 913 051
email: pracovni.konzultant@greendoors.cz

Adresa: Křižíkova 76/61, Praha 8, 186 00

Kapacita: 

Okamžitá (měsíční) kapacita je 5-6 uživatelů.

Zaměření na diagnózy: 

 • F20–F29 Schizofrenie‚ poruchy schizotypální a poruchy s bludy
 • F30–F39 Afektivní poruchy (poruchy nálady)
 • F40–F48 Neurotické‚ stresové a somatoformní poruchy
 • F60–F69 Poruchy osobnosti a chování u dospělých

Sídlo služby: 

 • Praha - kraj

Spádová oblast: 

 • Praha - kraj