Hledáme zaměstnance na pozice pomocný číšník, pomocný kuchař,pomocník v kavárně a uklízeč

Poskytovatel: 

  • Náruč z.s.

Problémová oblast: 

  • práce

Metoda poskytování: 

  • pracovní terapie, nácvik / trénink

Forma služby: 

  • docházková

Cena / výdělek: 

  • možnost výdělku

Má služba volnou kapacitu?: 

ANO

Stav služby: 

V našem týmu uvítáme zejména osoby, které mají zkušenosti s prací v pohostinství (kavárna - bar, obsluha, mytí nádobí a další činnosti), vařením (a servírováním jednoduchých pokrmů). Nabízíme práci na pozici pomocný číšník a pomocný kuchař. Jedná se o chráněná pracovní místa na 0,5 úvazku.

Popis služby: 

Pracovní poměr nabízíme osobám s psychotickým onemocněním či lehkou mentální retardací.
- jedná se o klasický pracovně právní vztah (na který se plně vztahuje zákoník práce) s terapeutickou podporou. Za pracovní výkon uživatel pobírá mzdu. Terapeutická podpora je poskytována formou patronského systému, kdy uživatel má možnost na individuálních schůzkách s patronem zpracovávat osobní či pracovní témata v rámci IP). Terapeut je přítomen na pracovišti po celý průběh pracovní směny, kde poskytuje odborné vedení a pracovní podporu s ohledem na uživatelovy potřeby.
- předpokladem k uzavření pracovní smlouvy je úspěšné absolvování tří zkušebních směn v plném provozu a v různých denních úsecích, ke kterým náleží specifické pracovní činnosti. V rámci objektivního hodnocení úspěšnosti zkušebních směn absolvuje tyto směny zájemce pod vedením různých terapeutů. Zápisy s výstupy ze zkušebních směn jsou na poradě terapeutického týmu společně zhodnoceny.
- pro získání chráněného pracovního místa je nezbytným předpokladem vysoká míra motivovanosti k práci, schopnost pracovat samostatně (bez asistence) a schopnost vstřícné komunikace se zákazníky i s ostatními uživateli.

Pro více informací o podmínkách přijetí/ kontraindikacích přijetí, kontaktujte prosím příjmovou pracovnici - kontakt viz níže.

Kontaktní Informace: 

V případě zájmu o pracovní místo, spolupráci či pro více informaci kontaktujte prosím Anežku Vernerovou či Jitku Jahodovou na níže uvedený kontakt:

Bc. Jitka Jahodová, Dis.
jitka@os-naruc.cz
tel.: 602 603 257

Občanské sdružení Náruč
sociální firma Modrý domeček
Nám. Krále Jiřího z Poděbrad 3
252 30 Řevnice
IČO: 70106339
www.os-naruc.cz

Zaměření na diagnózy: 

  • F20–F29 Schizofrenie‚ poruchy schizotypální a poruchy s bludy
  • F70–F79 Mentální retardace

Sídlo služby: 

  • Středočeský kraj

Spádová oblast: 

  • Celá ČR