Tréninková restaurace Mlsná kavka

Poskytovatel: 

 • Green Doors z.ú.

Problémová oblast: 

 • práce

Metoda poskytování: 

 • pracovní terapie, nácvik / trénink

Forma služby: 

 • docházková

Cena / výdělek: 

 • možnost výdělku

Má služba volnou kapacitu?: 

NE

Stav služby: 

Tréninkové místo na pozici pomocný kuchař: Možnost zařazení na čekací listinu.
Tréninkové místo na pozici pomocný barman: Možnost zařazení na čekací listinu.
Pokud nemá služba volnou kapacitu, uchazeči o zařazení do programu jsou evidováni v čekací listině.

Popis služby: 

Vegetariánská restaurace Mlsná kavka poskytuje tréninkové pracovní místo na pozici pomocný kuchař a pomocný barman. Trénink je určen pro klienty, kteří mají bydliště v Praze, nebo se tu dlouhodobě zdržují a mají duševní onemocnění (F2, F3, F40-F42, F60, F70, F062, F063). Trénink je možný po dobu 0,5 roku až 2 let, s možností prodloužení až na 3 roky při splnění předem daných podmínek. Práce probíhá v přirozených pracovních podmínkách, pod vedením týmu profesionálů z oblasti gastro provozu.
Na začátku tréninku má klient k dispozici podporu pracovního asistenta, který směřuje k co největší samostatnosti klienta na směnách již v rámci zkušební doby (3 měsíce). V případě potřeby může klient zažádat o asistenci kdykoli v průběhu rehabilitace ( např. zhoršení zdravotního stavu, změny v pracovní náplni apod.). V rámci celé rehabilitace se konají pravidelné schůzky s pracovní konzultantkou (podle potřeby, minimálně 1x za měsíc).
Před nástupem do tréninku je také možné absolvovat jednodenní stáž, při které si zájemce prohlédne pracovní místo a seznámí se s tréninkem.

Kontaktní Informace: 

Kontakt: Mgr. Dagmar Solnářová, vedoucí služby Mlsná kavka
Tel: 774 913 058 E-mail: kavka.vedouci@greendoors.cz
Adresa kanceláře: Green Doors z.ú., Křižíkova 76/61, Praha 8 Karlín

Adresa tréninkového pracoviště: Restaurace „Mlsná kavka“, Sokolovská 327/29, Praha 8 Karlín
Spojení do restaurace: Ze stanice metra Florenc, doprava ul. Sokolovskou na rohu před viaduktem

Kapacita: 

Okamžitá kapacita služby je 8 osob.

Zaměření na diagnózy: 

 • F00–F09 Organické duševní poruchy včetně symptomatických
 • F20–F29 Schizofrenie‚ poruchy schizotypální a poruchy s bludy
 • F30–F39 Afektivní poruchy (poruchy nálady)
 • F40–F48 Neurotické‚ stresové a somatoformní poruchy
 • F60–F69 Poruchy osobnosti a chování u dospělých

Sídlo služby: 

 • Praha - kraj

Spádová oblast: 

 • Praha - kraj