Tréninková kavárna Klubu V. Kolona

Poskytovatel: 

  • Green Doors z.ú.

Problémová oblast: 

  • práce

Metoda poskytování: 

  • pracovní terapie

Forma služby: 

  • docházková

Cena / výdělek: 

  • možnost výdělku

Má služba volnou kapacitu?: 

ANO

Stav služby: 

Přijímáme zájemce do služby

Popis služby: 

Kavárna V. kolona poskytuje trénink pracovních a sociálních dovedností lidem se zkušeností duševního onemocnění. Trénink probíhá v klubovém prostředí otevřeném veřejnosti, kde se konají kulturní akce. Cílem služby je poskytnout prostor pro rozvíjení pracovních a sociálních návyků, pomoci klientovi v organizaci času, denního režimu, dodržování pracovní doby, poskytnout prostor pro postupné navyšování zátěže pracovních činností, podporovat klienta v navyšování odpovědnosti, aktivity a samostatnosti v pracovních činnostech, poskytnout prostor pro trénink komunikace, pomoci klientovi učit se zacházet s projevy nemoci a rovněž poskytnout aktivní náplň času klientům v hospitalizaci. Klienti se tak mohou připravit pro zaměstnání v chráněných podmínkách nebo i na otevřeném trhu práce.

Kontaktní Informace: 

Příjmový terapeut: Hana Pištorová
tel. 774 913 059 K dispozici na telefonu v pracovní dny 10:00 - 17:00.
email: kolona.prijem@greendoors.cz

Kapacita: 

Ročně kavárna může poskytnout pracovní trénink 25 klientům. Okamžitá (měsíční) kapacita je 12-15 klientů, odvíjí se podle sezónní otevírací doby a podle aktuální situace klientů v rehabilitaci, z hlediska náročností a zátěže při tréninku. Rehabilitace v kavárně je omezena rokem.

Zaměření na diagnózy: 

  • F20–F29 Schizofrenie‚ poruchy schizotypální a poruchy s bludy
  • F30–F39 Afektivní poruchy (poruchy nálady)
  • F40–F48 Neurotické‚ stresové a somatoformní poruchy

Sídlo služby: 

  • Praha - kraj

Spádová oblast: 

  • Celá ČR