Přechodné zaměstnávání

Poskytovatel: 

  • Green Doors z.ú.

Problémová oblast: 

  • práce

Metoda poskytování: 

  • sociální práce, pracovní terapie

Forma služby: 

  • docházková, terénní, telefonická / elektronická

Cena / výdělek: 

  • zdarma, možnost výdělku

Má služba volnou kapacitu?: 

NE

Stav služby: 

Příjem nových klientů do programu Přechodné zaměstnávání je z personálních důvodů pozastaven na neurčito. O obnovení programu budeme informovat.

Popis služby: 

Program Přechodného zaměstnávání umožňuje ověření pracovních a sociálních dovedností získaných během tréninku v jedné z kaváren O.s. Green Doors či O.s. Eset-Help. Tento program probíhá na předem dojednaných pracovních místech v nechráněných podmínkách za pravidelné podpory pracovního konzultanta. Tyto pracovní pozice poskytují v rámci programu Přechodného zaměstnávání spřátelené kavárny a organizace.

Kontaktní Informace: 

Jaroslav Neuvirt
Pracovní konzultant
tel: +420 774 913 058
email: zaclenovani.vedouci@greendoors.cz

Adresa: Křižíkova 76/61, Praha 8, 186 00

Kapacita: 

Okamžitá (měsíční) kapacita jsou 2-4 uživatelé, odvíjí se podle aktuální situace uživatelů v rehabilitaci, z hlediska náročností a intenzity zakázky.

Zaměření na diagnózy: 

  • F20–F29 Schizofrenie‚ poruchy schizotypální a poruchy s bludy
  • F30–F39 Afektivní poruchy (poruchy nálady)
  • F40–F48 Neurotické‚ stresové a somatoformní poruchy

Sídlo služby: 

  • Praha - kraj

Spádová oblast: 

  • Praha - kraj