Podporované zaměstnávání

Poskytovatel: 

 • Green Doors z.ú.

Problémová oblast: 

 • práce

Metoda poskytování: 

 • sociální práce, poradenství, nácvik / trénink

Forma služby: 

 • docházková, terénní, telefonická / elektronická

Cena / výdělek: 

 • zdarma, možnost výdělku

Má služba volnou kapacitu?: 

ANO

Stav služby: 

Služba PZ má aktuálně volnou kapacitu.

Popis služby: 

Nabízíme individuální podporu průběžně poskytovanou nejen při hledání zaměstnání
(mapování trhu práce, pomoc při sepsání životopisu, motivačního dopisu, příprava na pohovor), ale také po nástupu do něj. To vše s cílem Vašeho úspěšného uplatnění na trhu práce, ať otevřeném či chráněném.

Cíle programu
• Podpořit Vás v procesu hledání zaměstnání
• Seznámit Vás se způsoby hledání zaměstnání (kde, jak hledat zaměstnání, co je k tomu potřeba)
• Podpořit Vás v získání zaměstnání
• Spolupráce s pracovním konzultantem vede k samostatnosti tak, abyste se na trhu práce pohyboval/a úspěšně bez podpory

Kontaktní Informace: 

Kontakt:
Daniela Kalousková, dis.
Pracovní konzultantka
tel: +420 774 913 029
email: zamestnavani@greendoors.cz

Mgr. Michaela Kralertová
Pracovní konzultantka
tel: +420 773 913 051
email: pracovni.konzultant@greendoors.cz

Adresa: Křižíkova 76/61, Praha 8, 186 00

Kapacita: 

Okamžitá (měsíční) kapacita je 8 - 10 klientů, odvíjí se podle aktuální situace klientů v rehabilitaci, z hlediska náročností a intenzity zakázky.

Zaměření na diagnózy: 

 • F20–F29 Schizofrenie‚ poruchy schizotypální a poruchy s bludy
 • F30–F39 Afektivní poruchy (poruchy nálady)
 • F40–F48 Neurotické‚ stresové a somatoformní poruchy
 • F60–F69 Poruchy osobnosti a chování u dospělých

Sídlo služby: 

 • Praha - kraj, Karlín

Spádová oblast: 

 • Praha - kraj