Podporované zaměstnávání

Poskytovatel: 

  • Green Doors z.ú.

Problémová oblast: 

  • práce

Metoda poskytování: 

  • sociální práce, poradenství

Forma služby: 

  • docházková, terénní, telefonická / elektronická

Cena / výdělek: 

  • zdarma, možnost výdělku

Má služba volnou kapacitu?: 

ANO

Stav služby: 

Služba PZ má aktuálně volnou kapacitu.

Popis služby: 

Program Podporovaného zaměstnávání poskytuje klientovi takovou míru podpory, aby si našel a udržel vhodné místo na otevřeném trhu práce, které odpovídá jeho osobním vlastnostem, nadání, schopnostem a dovednostem.

CO NABÍZÍME:
* pomoc při hledání vhodné práce společně s pracovním konzultantem
* informace o otevřeném trhu práce a legislativě spojené se zaměstnáním
* pomocnou ruku při vytváření životopisu a motivačního dopisu
* nácvik komunikace, asertivity nebo třeba základy práce na PC (např. vytvoření vlastní e-mailové adresy)
* podporu v jednání se zaměstnavatelem (dojednávání podmínek práce, pomoc s vyřizováním administrativy, doprovody na přijímací pohovory nebo na úřady)
* asistenci dle dohody při zapracování na novém místě, nácvik dovedností potřebných k udržení pracovního místa

PRO KOHO:
Pro klienty s duševním onemocněním, kteří:
* potřebují při hledání vhodného pracovního místa i k jeho udržení podporu
* jsou připraveni aktivně si práci vyhledávat
* chtějí získat nové dovednosti užitečné při hledání práce (například vybrat si vhodný inzerát, hledat práci prostřednictvím internetu, sestavit životopis, absolvovat pohovor se zaměstnavatelem, hovořit o svém znevýhodnění, řešit konflikty na pracovišti apod.)

Kontaktní Informace: 

Kontakt:
Martina Blažková
Pracovní konzultantka
tel: +420 774 913 029
email: zamestnavani@greendoors.cz

Adresa: Křižíkova 76/61, Praha 8, 186 00

Kapacita: 

Okamžitá (měsíční) kapacita je 8 - 10 klientů, odvíjí se podle aktuální situace klientů v rehabilitaci, z hlediska náročností a intenzity zakázky.

Zaměření na diagnózy: 

  • F20–F29 Schizofrenie‚ poruchy schizotypální a poruchy s bludy
  • F30–F39 Afektivní poruchy (poruchy nálady)
  • F40–F48 Neurotické‚ stresové a somatoformní poruchy

Sídlo služby: 

  • Praha - kraj, Karlín

Spádová oblast: 

  • Praha - kraj, Středočeský kraj