Tým bydlení - Podpora samostatného bydlení

Poskytovatel: 

  • Fokus Praha z.ú.

Problémová oblast: 

  • bydlení

Metoda poskytování: 

  • sociální práce, nácvik / trénink

Forma služby: 

  • terénní

Cena / výdělek: 

  • zdarma, placené klientem

Má služba volnou kapacitu?: 

ANO

Popis služby: 

Služba podpory samostatného bydlení je jednou ze služeb Týmu bydlení a jejím cílem je především:
a/ možnost pro klienta zůstat v přirozeném prostředí svého domova
b/ pomoc při zajištění chodu domácnosti
c/ získání praktických schopností, např. organizace času, hospodaření s penězi, ve „svém“ prostředí
d/ pomoc, resp. doprovod klienta při obstarávání osobních záležitostí

Kontaktní Informace: 

Adresa: Nekvasilova 2/625, 186 00 Praha 8
Tel.: 774804918, 242483090
e- mail: jadrna@fokus-praha.cz
Vedoucí týmu: Mgr. Lenka Škvorová

Do služby je možný přímý vstup.

Zaměření na diagnózy: 

  • F20–F29 Schizofrenie‚ poruchy schizotypální a poruchy s bludy
  • F30–F39 Afektivní poruchy (poruchy nálady)
  • F40–F48 Neurotické‚ stresové a somatoformní poruchy

Sídlo služby: 

  • Praha - kraj

Spádová oblast: 

  • Praha - kraj