Tým bydlení - Dům

Poskytovatel: 

  • Fokus Praha z.ú.

Problémová oblast: 

  • zdravotní stav, bydlení, práce, volný čas, informace o nemoci, krizový stav, vztahy a rozvoj osobnosti, finance / sociální situace, sociální a komunikační dovednosti

Metoda poskytování: 

  • sociální práce, nácvik / trénink

Forma služby: 

  • pobytová

Cena / výdělek: 

  • placené klientem

Má služba volnou kapacitu?: 

ANO

Stav služby: 

Volná místa pro 2 ženy

Popis služby: 

Smyslem služby chráněného bydlení v Domě na Lehovci je napomoci lidem s dlouhodobým duševním onemocněním žít v běžném prostředí a zvládat nároky bydlení i důsledky svého onemocnění.
Cílem služby je vytvořit pro uživatele bezpečné zázemí a poskytnout mu podporu pro získání dovedností a sebedůvěry, a to v takové míře, která snižuje závislost na poskytované službě a umožní uživateli v budoucnu využít službu s nižší mírou podpory, nebo žít ve vlastním bydlení.
Služba je koncipována jako skupinové bydlení. Dům má k dispozici 8 lůžek v jedno a dvoulůžkových pokojích. Je určen pro muže i ženy. Klienti žijí v komunitě, kde je zajištěna 12 ti hodinová přítomnost sociálních pracovníků v pracovní dny (od 8.00 do 20.00 hodin). Cílem tohoto typu chráněného bydlení je naučit klienty žít samostatně mimo původní nebo dysfunkční rodinu nebo léčebnu. Pobyt klienta v komunitě není koncipován jako trvalý, ale je plánován na základě individuálních potřeb klienta. Délka pobytu je s klientem stanovována vždy podle jeho zakázky; poprvé se obvykle stanovuje na 1 rok a následně aktualizuje. V rámci služby klient trénuje základní dovednosti spojené se samostatným bydlením - vaření, praní, hospodaření s finančními prostředky, strukturování dne, volnočasové aktivity, vyřizování úředních záležitostí, péči o zdraví, komunikaci a drobné práce a učí se udržovat dobré vztahy s okolím. Služba je „přípravou“ na formu samostatnějšího bydlení, jako je bydlení v chráněném bytě, popř. služby podporovaného bydlení přímo v bytě klienta.

Kontaktní Informace: 

Tým bydlení/Dům
Adresa: Metujská 907, 198 00 Praha 14
Tel, fax: 266 610 033
e- mail: krasa@fokus-praha.cz
Vedoucí týmu: Mgr. Lenka Škvorová
Tel.: 774 804 621

Vstup do služby přes příslušný Komunitní tým dle bydliště. Je možný i přímý vstup.

Kapacita: 

8

Zaměření na diagnózy: 

  • F20–F29 Schizofrenie‚ poruchy schizotypální a poruchy s bludy
  • F30–F39 Afektivní poruchy (poruchy nálady)
  • F40–F48 Neurotické‚ stresové a somatoformní poruchy

Sídlo služby: 

  • Praha - kraj

Spádová oblast: 

  • Praha - kraj