Tým bydlení - Chráněné bydlení/Byty

Poskytovatel: 

 • Fokus Praha z.ú.

Problémová oblast: 

 • zdravotní stav, bydlení, práce, volný čas, vztahy a rozvoj osobnosti, finance / sociální situace, sociální a komunikační dovednosti, jiné dovednosti a kompetence

Metoda poskytování: 

 • sociální práce, nácvik / trénink

Forma služby: 

 • pobytová

Cena / výdělek: 

 • placené klientem

Má služba volnou kapacitu?: 

NE

Popis služby: 

Služba chráněné bydlení je službou tréninkového charakteru.
Jedná se o službu využívanou na základě dobrovolného a svobodného rozhodnutí klienta.
Smyslem služby je umožnit klientovi bydlet s co největší mírou samostatnosti a co nejmenší mírou podpory v běžných podmínkách.
Pobyt v chráněném bytě není koncipován jako trvalý, ale je plánován na základě individuálních potřeb a osobních cílů. Délka pobytu je s klientem stanovována vždy podle jeho zakázky; poprvé se stanovuje obvykle na jeden rok a následně prodlužuje vždy po půl roce.
Výsledkem podpory sociálních pracovníků je stabilizace životní situace klienta v bezpečném prostředí.
S klientem jsou vypracovávány a pravidelně aktualizovány individuální rehabilitační plány. Péče a podpora je přizpůsobena jeho aktuálnímu zdravotnímu stavu a míře jeho samostatnosti.
Intenzita podpory a péče má obvykle postupně klesající tendenci v závislosti na růstu samostatnosti klienta.
Příjem do služeb je konzultován s lékaři a během služby je obvyklá spolupráce i s dalšími odborníky a zainteresovanými institucemi (sociálními pracovníky, psychoterapeuty, poradenskými pracovníky, pracovními terapeuty, místními úřady, apod.). Jedním z hlavních cílů je pomoci klientovi maximálně využívat běžné zdroje komunity.

Kontaktní Informace: 

Adresa: Nekvasilova 2/625, 186 00 Praha 8
Tel. 773 073 939
e- mail: musilova@fokus-praha.cz
Vedoucí týmu: Mgr. Lenka Škvorová

Vstup do služby přes příslušný Komunitní tým dle bydliště. Je možný i přímý vstup.

Kapacita: 

9

Zaměření na diagnózy: 

 • F20–F29 Schizofrenie‚ poruchy schizotypální a poruchy s bludy
 • F30–F39 Afektivní poruchy (poruchy nálady)
 • F40–F48 Neurotické‚ stresové a somatoformní poruchy
 • F60–F69 Poruchy osobnosti a chování u dospělých

Sídlo služby: 

 • Praha - kraj

Spádová oblast: 

 • Praha - kraj