Sociálně terapeutická dílna Hvězdáři

Poskytovatel: 

 • Fokus Praha z.ú.

Problémová oblast: 

 • práce, sociální a komunikační dovednosti

Metoda poskytování: 

 • sociální práce, pracovní terapie, nácvik / trénink

Forma služby: 

 • docházková

Cena / výdělek: 

 • zdarma, bez odměny

Má služba volnou kapacitu?: 

ANO

Stav služby: 

2

Popis služby: 

Sociálně terapeutická dílna Hvězdáři je základním prvkem pracovní rehabilitace. Klient si zde obnovuje či získává základní pracovní, ale i sociální návyky a dovednosti (péče o vlastní osobu, komunikace s okolím, orientace apod.), jenž jsou podmínkou pro získání zaměstnání. Plynulý proces získávání pracovní samostatnosti klientů zajišťuje tým pracovních terapeutů, kteří vytvářejí pestré nestereotypní pracovní programy, které jsou zejména výtvarného charakteru a zároveň poskytují psychosociální podporu. Dílna Hvězdáři.se zabývá tvorbou drobných dekoračních předmětů, výrobky z papíru a opracovaných kamenů. U jednotlivých klientů jsou vytvářeny plány péče se specifikovanými individuálními cíli. Tyto plány se pravidelně hodnotí v intervalech 3 – 6 měsíců.

pozn: registrace- Sociálně terapeutická dílna

Kontaktní Informace: 

Adresa: Svatoplukova 7, Praha 2
Tel: 777 800 514
e- mail: hvezdari@fokus-praha.cz
Kontaktní pracovník: Iveta Horychová– vedoucí

Kapacita: 

22 klientů

Zaměření na diagnózy: 

 • F00–F09 Organické duševní poruchy včetně symptomatických
 • F10–F19 Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním psychoaktivních látek
 • F20–F29 Schizofrenie‚ poruchy schizotypální a poruchy s bludy
 • F30–F39 Afektivní poruchy (poruchy nálady)
 • F40–F48 Neurotické‚ stresové a somatoformní poruchy
 • F50–F59 Syndromy poruch chování‚ spojené s fyziologickými poruchami a somatickými faktory
 • F60–F69 Poruchy osobnosti a chování u dospělých
 • F80–F89 Poruchy psychického vývoje
 • F90–F98 Poruchy chování a emocí se začátkem obvykle v dětství a v dospívání
 • F99 Neurčená duševní porucha

Sídlo služby: 

 • Praha - kraj

Spádová oblast: 

 • Praha - kraj, Středočeský kraj