SF Zahrada

Poskytovatel: 

  • Fokus Praha z.ú.

Problémová oblast: 

  • práce

Metoda poskytování: 

  • pracovní terapie

Forma služby: 

  • docházková

Cena / výdělek: 

  • možnost výdělku

Popis služby: 

Sociální firma je novým modelem zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce. Jedná se o jeden z typů sociálního podniku. Sociální firmy fungují již několik let v zahraničí, zejména ve Velké Británii. Definice sociální firmy: Sociální firma je podnikatelský subjekt působící na běžném trhu, jehož účelem je vytvářet pracovní příležitosti pro osoby výrazně znevýhodněné na trhu práce a k tomu jim poskytovat přiměřenou pracovní a psychosociální podporu.

Kontaktní Informace: 

Adresa: Trojská 152, Praha 7
Tel, fax: tel: 284 689 965
e- mail: zahrada@fokus-praha.cz
Kontaktní pracovník: Petra Jiráňová

Kapacita: 

12

Sídlo služby: 

    Spádová oblast: