Krizová služba centra Břevnov

Poskytovatel: 

 • Fokus Praha z.ú.

Problémová oblast: 

 • krizový stav

Metoda poskytování: 

 • krizová intervence

Forma služby: 

 • docházková, terénní, telefonická / elektronická

Cena / výdělek: 

 • zdarma

Má služba volnou kapacitu?: 

ANO

Stav služby: 

V pracovní dny (po - pá) od 16:00 do 20:00

Popis služby: 

Službu poskytujeme dospělým lidem se zkušeností s duševním onemocněním, kteří se ocitli v krizové situaci a potřebují pomoc; případně jejich blízkým.
Nabízíme:
- krizovou intervenci
- telefonické a elektronické poradenství, osobní v prostorách centra Břevnov
- po dohodě výjezdy za klienty do terénu v oblasti Prahy 6 (pro stávající klienty do 24h, pro nové do 48h)
- podporu při zvládání krizových situací a při zhoršení zdravotního stavu
- pomoc při zprostředkování jiných služeb

Kontaktní Informace: 

Telefon na krizovou službu: 778 736 364
Mail: krize.brevnov@fokus-praha.cz

Zaměření na diagnózy: 

 • F20–F29 Schizofrenie‚ poruchy schizotypální a poruchy s bludy
 • F30–F39 Afektivní poruchy (poruchy nálady)
 • F40–F48 Neurotické‚ stresové a somatoformní poruchy
 • F60–F69 Poruchy osobnosti a chování u dospělých

Sídlo služby: 

 • Praha - kraj, Praha 5 (13, 16), Praha 6 (17), Praha 7

Spádová oblast: 

 • Praha - kraj, Praha 5 (13, 16), Praha 6 (17), Praha 7