Komunitní tým Střední Čechy - case management (SRHB)

Poskytovatel: 

  • Fokus Praha z.ú.

Problémová oblast: 

  • bydlení, práce, volný čas, vztahy a rozvoj osobnosti, finance / sociální situace, sociální a komunikační dovednosti, jiné dovednosti a kompetence

Metoda poskytování: 

  • sociální práce, case management

Forma služby: 

  • docházková, terénní

Cena / výdělek: 

  • zdarma

Má služba volnou kapacitu?: 

ANO

Popis služby: 

Případové vedení – provázení (case management) je služba zaměřená na lidi s duševním onemocněním, kteří potřebují podporu ve více oblastech života (rodina, sociální kontakty, práce, vzdělání, volný čas, finance atd.). Do náplně pracovníka patří také kontakt a vyjednávání v zájmu klienta s dalšími stranami (s úřady, rodinou, s lidmi z blízkého klientova okolí, s dalšími profesionály, kteří s klientem pracují).

Pracovník - case manager působí jako koordinátor péče: pomáhá klientovi vyhledávat a využívat vhodné specializované služby (chráněné dílny, centra denních aktivit, krizová zařízení…) i další běžné služby a zdroje (sportovní zařízení, zájmové činnosti…) a zprostředkovává informace o nich. Zároveň dbá na to, aby se služby nekřížily a jednaly v zájmu klienta.

Pozn,: Komunitní tým dle ZoSS zajišťuje služby sociální rehabilitace.

Kontaktní Informace: 

Kontakní místo Mělník
kontaktní osoba: Lucie Pešáková
Tel.: 774 804 931
E-mail: kt.melnik@fokus-praha.cz
Náměstí Míru 30, 276 01 Mělník

Sídlo služby: 

  • Středočeský kraj

Spádová oblast: 

  • Středočeský kraj