Komunitní tým Jih - kontaktní místo

Poskytovatel: 

  • Fokus Praha z.ú.

Problémová oblast: 

  • bydlení, práce, volný čas, finance / sociální situace

Metoda poskytování: 

  • sociální práce, poradenství

Forma služby: 

  • docházková

Cena / výdělek: 

  • zdarma

Stav služby: 

služba již nefunguje - obracejte se na Komunitní tým Podskalí

Popis služby: 

Tento program v rámci služeb Komunitního týmu plní především funkci kontaktního místa pro osoby s duševním onemocněním žijící na území MČ Prahy 1, 2, 3, 4, 10. 11, 12, 15 a 22 (vnitroorganizačně region Jih). Nabízí zprostředkování informací a dalších služeb a případně se podílí na řešení konkrétní sociální situace klienta formou poradenství, a to v oblasti sociálně – právní podpory, bydlení, zaměstnávání. Tento program má jednorázový či krátkodobý charakter. Je možné ho využívat opakovaně (lze ho čerpat i anonymně) a je poskytován i terénním způsobem.

Kontaktní Informace: 

Adresa: Vnislavova 48/4, 128 00 Praha 2
Tel, fax: 774 804 923
e- mail: kt.jih@fokus-praha.cz
Kontaktní pracovník: Mgr. Martina Hüblová
Kontaktovat nás můžete telefonicky pondělí až pátek 9.00-17.00h

Sídlo služby: 

  • Praha - kraj, Praha 2

Spádová oblast: 

  • Praha 1, Praha 2, Praha 3, Praha 4 (11, 12), Praha 10 (15, 22)