Dům u Libuše

Poskytovatel: 

  • Fokus Praha z.ú.

Problémová oblast: 

  • volný čas, vztahy a rozvoj osobnosti, sociální a komunikační dovednosti, jiné dovednosti a kompetence

Metoda poskytování: 

  • sociální práce, nácvik / trénink

Forma služby: 

  • docházková

Cena / výdělek: 

  • zdarma

Má služba volnou kapacitu?: 

ANO

Popis služby: 

Posláním služby je poskytování dlouhodobé podpory lidem se zkušeností s duševním onemocněním tak, aby měli možnost být v kontaktu s lidmi, žili aktivní život a měli příležitost řešit své problémy s někým dalším a zvládali nároky svého života. Hlavním cílem služby je umožnit klientům řešit svou sociální situaci, aktivně trávit volný čas, poskytnout jim praktické zázemí pro zajištění základních potřeb a pomoci jim naučit se praktickým dovednostem pro samostatný život.
Dům u Libuše je centrum denních aktivit, které nabízí volnočasové programy pro lidi s duševní nemocí. Charakterem je centrum více nízkoprahové než ostatní sociální služby pro lidi s duševním onemocněním v Praze, je určeno i pro klienty, kteří kvůli míře či typu svých potíží nemohou využívat jiné sociální služby. Dům u Libuše je klubový prostor, který umožňuje příjemně vyplnit den, navazovat mezilidské vztahy a získávat nové dovednosti.
Dům u Libuše je otevřen ve všední dny, programy jsou bezplatné a dobrovolné. K dispozici je tým terapeutů pro individuální konzultace. Služby klubu jsou provázány s ostatními službami a aktivitami Fokusu Praha. Centrum spolupracuje také s jinými spřízněnými organizacemi, státními institucemi, úřady, kulturními zařízeními a také s dobrovolníky.

pozn: registrace- SAS pro seniory a osoby se zdr. postižením

Kontaktní Informace: 

Adresa: Libušina 5, Praha 2
Tel, fax: 224 920 858, 774 804 921, 777 080 310, 608 454 442, 774 804 914, 775 638 005
e- mail: dumulibuse@fokus-praha.cz
Kontaktní pracovník: Bc. Ivan Košteyn – vedoucí

Otevřeno
Pondělí 10-17 hod
Úterý 10-17 hod
Středa 13-20 hod
Čtvrtek 10-17 hod
Pátek 10-17 hod
Nepravidelně, podle měsíčního programu:
Sobota - výlety

Kapacita: 

160

Sídlo služby: 

  • Praha - kraj, Praha 2

Spádová oblast: 

  • Praha - kraj