Chráněné bydlení Sedlec

Poskytovatel: 

  • Fokus Praha z.ú.

Problémová oblast: 

  • bydlení

Metoda poskytování: 

  • sociální práce

Forma služby: 

  • pobytová

Cena / výdělek: 

  • placené klientem

Má služba volnou kapacitu?: 

ANO

Popis služby: 

Dlouhodobé chráněné bydlení s komunitními prvky v Sedleci:

• je pro muže i ženy, kteří nepotřebují ústavní péči a jsou schopni do určité míry žít samostatně, potřebují však v některých oblastech svého života podporu

• je pro klienty ve věku 25 - 55 let, trvalým bydlištěm Střední Čechy nebo Praha - okruh psychóz (ne duální diagnózy, ne střední a těžké mentální postižení), aktuálně nezávislé na omamných látkách, spolupracující s psychiatrem, fyzicky soběstačné

• vlastní 5 bytů, kdy v každém z nich jsou 2 samostatné pokoje se společným zázemím (chodba, kuchyňka, koupelna, wc)

• podmínkou je přijetí života ve skupině a dodržování pravidel společného soužití

• služba chráněného bydlení se poskytuje za úhradu, která se skládá z nájmu a pohyblivé položky – úhrady placených služeb

• základem práce s klienty jsou rehabilitační činnosti prováděné podle pravidelně sestavovaných a následně hodnocených rehabilitačních plánů

Kontaktní Informace: 

Adresa: Jůnův statek č.9, 250 65 Líbeznice
Mobil, tel: 773 073 938, 284 890 582
E-mail: rozporkova@fokus-praha.cz
Kontaktní pracovník: Eva Rozporková
Úřední hodiny: pracovní doba 8 - 16 hodin

Kapacita: 

10 osob

Sídlo služby: 

    Spádová oblast: