CEDRA-Centrum denních rehabilitačních aktivit (socioterapeutická dílna, klub)

Poskytovatel: 

  • Fokus Praha z.ú.

Problémová oblast: 

  • práce, volný čas, vztahy a rozvoj osobnosti, sociální a komunikační dovednosti

Metoda poskytování: 

  • sociální práce, pracovní terapie

Forma služby: 

  • docházková

Cena / výdělek: 

  • zdarma

Má služba volnou kapacitu?: 

ANO

Popis služby: 

Cedra poskytuje v dopoledním čase službu Sociálně terapeutické dílny, v odpoledním čase slouží jako centrum denních aktivit. Cílovou skupinou služby jsou dospělé osoby s duševním onemocněním, které se připravují na vstup do pracovní a sociální rehabilitace, popř. jsou na jejím začátku, a jejich primárními potřebami jsou: potřeba pracovat, navazovat sociální vztahy a kontakty, potřeba aktivně využívat volný čas. Služba může být poskytováma i osobám, které nelze označit za chronicky duševně nemocné, ale u nichž zdravotní stav jednorázově či krátkodobě vyžaduje intenzivní podporu, např. při ukončování pobytu v PL či po hospitalizaci.

Kontaktní Informace: 

CEDRA - Centrum denních rehabilitačních služeb
Adresa: Nekvasilova 625/2, 186 00 Praha 8 - Karlín
Tel.: 774 804 920
e- mail: cedra@fokus-praha.cz
Vedoucí týmu: Barbora Lettlová

Sídlo služby: 

    Spádová oblast: