Poskytovatel: 

  • Dobroduš

Problémová oblast: 

  • sociální a komunikační dovednosti, finance / sociální situace, jiné dovednosti a kompetence

Metoda poskytování: 

  • sociální práce

Forma služby: 

  • docházková, terénní

Cena / výdělek: 

  • zdarma
Má služba volnou kapacitu?: 
ANO
Stav služby: 

Kapacita neomezená.

Popis služby: 

Služba je poskytována:

- zdarma
- převážně klientům z Prahy
- telefonicky
- prostřednictvím internetu
- ambulantně (provozní doba od pondělí do pátku, od 9 do 15 hodin)

Kontaktní Informace: 

Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Praze
Dobroduš - služba následné péče

Adresa: Francouzská 11, Praha 2, 120 00
Telefon: 222 512 760
E-mail: dobrodus@diakoniecce.cz
Pracovníci:
Mgr. Tereza Najbrtová - vedoucí služby (602 142 075)
Bc. Marcela Ječná (602 142 055)
Bc. Šimon Jelínek (777 734 185)

Kapacita: 

Neomezená.

Sídlo služby: 

Spádová oblast: