Chráněné bydlení

Poskytovatel: 

  • Eset-Help z.s.

Problémová oblast: 

  • bydlení

Metoda poskytování: 

  • sociální práce, nácvik / trénink

Forma služby: 

  • pobytová

Cena / výdělek: 

  • placené klientem

Má služba volnou kapacitu?: 

ANO

Stav služby: 

pořadník u mužů má obvykle 3-6 čekatelů, v pořadníku u žen je nyní volno. Aktuální stav se může lišit - kontaktujte sociální pracovníky.

Popis služby: 

Sociální služba chráněné bydlení nabízí klientům dva byty se třemi samostatné pokoji v ženském bytě a se třemi samostatnými pokoji v mužském bytě na dobu 1 roku. Oba byty jsou umístěny v běžné zástavbě na Praze 11, kousek od stanice metra Opatov. Byty jsou vybaveny běžnými spotřebiči.
V chráněném bydlení si klienti zkoušejí a trénují zvládání samostatného bydlení a dovedností s tím spojených (finance, úklid, vaření, nakupování, praní, koordinace denních činností, péče o zdravotní stav, komunikace se sousedy, jednání s úřady a lékaři apod.). Dochází za nimi pravidelně sociální pracovníci a terénní psychiatrické sestry, které nacvičují s klienty dovednosti potřebné pro samostatné bydlení. Zároveň může probíhat spolupráce s původní rodinou klienta. Pracovníci také vytváří s klientem plán, kam půjde po skončení služby.

Kontaktní Informace: 

Adresa: Hekrova 805, Praha 11 – Háje, 149 00
vedoucí Chráněného bydlení, sociální pracovník: Bc. Jan Brabenec (tel.: 739 994 980)
Sociální pracovník: Bc. Samuel Plecháček (tel.: 739 630 201)
e-mail: chranenebydleni@esethelp.cz
Doba poskytování služby: 9- 17 hodin. .

Kapacita: 

Ve dvou bytech může být najednou maximálně 6 klientů.

Zaměření na diagnózy: 

  • F20–F29 Schizofrenie‚ poruchy schizotypální a poruchy s bludy
  • F30–F39 Afektivní poruchy (poruchy nálady)

Sídlo služby: 

  • Praha - kraj, Praha 4 (11, 12), Praha 10 (15, 22)

Spádová oblast: 

  • Praha - kraj