Chráněné bydlení

Poskytovatel: 

  • Eset-Help z.s.

Problémová oblast: 

  • bydlení

Metoda poskytování: 

  • sociální práce, nácvik / trénink

Forma služby: 

  • pobytová

Cena / výdělek: 

  • placené klientem

Má služba volnou kapacitu?: 

ANO

Popis služby: 

Služba bydlení nabízí klientům 3 samostané pokoje v ženském bytě a 3 samostatné pokoje v mužském bytě na dobu 1 roku. Ve službě si klienti zkoušejí a trénují zvládání samostatného bydlení a dovedností s tím spojených (finance, úklid, vaření, nakupování, praní, koordinace denních činností, péče o zdravotní stav, komunikace se sousedy). Dochází za nimi pravidelně sociální pracovnice a terénní psychiatrická sestra, které nacvičují s klienty dovednosti potřebné pro samostatné bydlení. Zároveň probíhá spolupráce s původní rodinou klienta. Pracovnice také vytváří s klientem plán, kam půjde po skončení služby.

Kontaktní Informace: 

Adresa: Hekrova 805, Praha 11 – Háje, 149 00
Tel, fax: 242 493 100, 739 994980
e- mail: chranenebydleni@esethelp.cz
Kontaktní pracovník: Mgr. Pavel Hušek
Doba poskytování služby: 9- 17 hodin. .

Kapacita: 

V bytech může být najednou maximálně 6 klientů. Pracovník může vést jednání s max 20 zájemci o službu.

Zaměření na diagnózy: 

  • F20–F29 Schizofrenie‚ poruchy schizotypální a poruchy s bludy
  • F30–F39 Afektivní poruchy (poruchy nálady)
  • F40–F48 Neurotické‚ stresové a somatoformní poruchy

Sídlo služby: 

  • Praha - kraj, Praha 4 (11, 12)

Spádová oblast: 

  • Praha - kraj