Chráněná dílna

Poskytovatel: 

  • ENVERO, z. s.

Problémová oblast: 

  • práce

Metoda poskytování: 

  • poradenství, nácvik / trénink

Forma služby: 

  • docházková

Cena / výdělek: 

  • možnost výdělku

Má služba volnou kapacitu?: 

ANO

Stav služby: 

Přijímáme pracovníky a pracovnice do chráněné rukodělné dílny v Čestlicích (Praha-Východ). Podmínkou je bydliště ve Středočeském kraji.
Tréninková pracovní místa na 0,4 úvazek na dobu 6 měsíců, nástup 1. 7. 2017. Náplň: rukodělná činnost, výroba a kompletace drobných dekorativních předmětů. Vhodné pro osoby v závěrečné fázi rehabilitačního programu, které potřebují zácvik před nástupem do zaměstnání. Žádoucí je předchozí zkušenost s rukodělnými pracemi (výroba drobných předmětů, šití, stříhání, řezání papíru apod.) či manuální zručnost.

Popis služby: 

Pracoviště - chráněná dílna. V současnosti probíhá pilotní aktivizační program - tréninková pracovní místa na dobu 6 měsíců. Program je vhodný pro osoby v závěrečné fázi rehabilitačního programu před nástupem do běžného zaměstnání.
Účelem je zpevňování pracovních návyků, zlepšení dovedností a nabytí jistoty při rukodělných a manuálních činnostech, podpora při hledání zaměstnání. Úvazek 0,4, tj. 16 hodin týdně, placená práce - finanční odměna. Možnost další spolupráce.

Kontaktní Informace: 

Věra Šulcová
tel. 608 964 428
mail: sulcovavera@envero.cz (na tento e-mail zasílejte své životopisy)

Kapacita: 

6

Zaměření na diagnózy: 

  • F20–F29 Schizofrenie‚ poruchy schizotypální a poruchy s bludy
  • F30–F39 Afektivní poruchy (poruchy nálady)
  • F40–F48 Neurotické‚ stresové a somatoformní poruchy

Sídlo služby: 

  • Středočeský kraj

Spádová oblast: 

  • Středočeský kraj