Terapeutická komunita Mýto

Poskytovatel: 

  • Česká asociace pro psychické zdraví

Problémová oblast: 

  • bydlení, práce, volný čas, informace o nemoci, vztahy a rozvoj osobnosti, finance / sociální situace, sociální a komunikační dovednosti

Metoda poskytování: 

  • sociální práce, pracovní terapie, farmakoterapie, nácvik / trénink

Forma služby: 

  • pobytová

Cena / výdělek: 

  • placené klientem

Stav služby: 

Přijímáme nové zájemce do pořadníku! V případě dotazů se obraťte přímo na terapeutickou komunitu na telefonu 602 646 75. Děkujeme.

Popis služby: 

Mladým lidem s duševní nemocí, zejména schizofrenií, slouží Terapeutická komunita v Mýtě u Rokycan. Pobyt v terapeutické komunitě jim má pomoci obnovit sociální dovednosti, které vinou nemoci ztratili, a připravit je k pozvolnému začlenění se do tzv. normální společnosti. Během ročního pobytu má klient zajištěnu i psychiatrickou péči, důraz je však kladen na pracovní a sociální terapii (rehabilitaci).

V objektu bývalé fary v Mýtě nabízí Terapeutická komunita společný prostor a čas až 12 mužům a ženám, kteří se dlouhodobě potýkají s duševním onemocněním. Ti spolu s týmem rehabilitačních pracovníků tvoří komunitu - společenství, které umožňuje učit se samostatnosti, komunikaci a pracovním návykům v chráněném prostředí.

JAK SE STÁT ČLENEM KOMUNITY?

Zájemci musí projít úvodním pohovorem s MUDr. Terezou Formánkovou.
K úvodnímu pohovoru je nutné s sebou přinést doporučení s rodinnou anamnézou od současného psychiatra.

Pokud je v komunitě volné místo, mohou se ti, pro které je pobyt vhodný, stát členy komunity. V opačném případě jsou zařazeni do čekací listiny.

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ

Z diagnostického hlediska je pobyt určen klientům s onemocněním schizofrenního okruhu, jimž pobyt v komunitě doporučí ošetřující psychiatr.

Zdravotní stav klienta je kompenzovaný, tzn., že klient není v akutním stadiu nemoci, ani záhy po hospitalizaci a užívá medikaci bez větších potíží (pobyt v komunitě je náročný a do značné míry zátěžový, pro nekompenzovaného klienta může být ohrožující).

Klient je osobně motivován (chce se něco naučit, změnit..) a je schopen účastnit se programu.

Klient nemá v anamnéze aktuální drogovou závislost – není vhodný aktuální sklon k nadužívání jakýchkoli návykových látek (včetně alkoholu), obtížný by byl i pobyt patologického hráče. Pokud má klient v anamnéze předchozí drogovou závislost, podmínkou pro přijetí jsou prokazatelné 2 roky abstinence nebo úspěšně absolvovaná léčba závislosti (detox nestačí).

Klient je schopen platit měsíční příspěvek ve výši 6330 Kč na stravu a ubytování a sám si hradit léky.

K pobytu může klient nastoupit pouze v případě, kdy stvrdí souhlas s dodržováním pravidel komunity. Vítáme souhlas a spolupráci klientovy rodiny.

Kontaktní Informace: 

Terapeutická komunita
Náměstí 7, Mýto 338 05
Tel.: 371 584 014
Mobil: 602 646 975
Email: tkmyto@capz.cz

Zástupce vedoucího komunity: Mgr. Marion Täubnerová
Email: marion.taubnerova@capz.cz
Tel.: 777 783 149

Psychiatr komunity: MUDr. Tereza Formánková
Email: formankova@magdalena-ops.cz
Tel.: 739 570 997

Kapacita: 

12

Zaměření na diagnózy: 

  • F20–F29 Schizofrenie‚ poruchy schizotypální a poruchy s bludy

Sídlo služby: 

  • Plzeňský kraj, Rokycany

Spádová oblast: 

  • Celá ČR