Centrum psychosociálních služeb - Pracovní trénink v Miniprádelně

Poskytovatel: 

  • PN Bohnice

Problémová oblast: 

  • práce, sociální a komunikační dovednosti

Metoda poskytování: 

  • sociální práce, pracovní terapie, nácvik / trénink

Forma služby: 

  • docházková

Cena / výdělek: 

  • zdarma, možnost výdělku, bez odměny

Má služba volnou kapacitu?: 

NE

Popis služby: 

Program pracovního tréninku v Miniprádelně je určen jednak pacientům hospitalizovaným v PN Bohnice formou pracovní terapie a také klientům po propuštění, kterým se z různých důvodů nedaří najít uplatnění na trhu práce a/nebo kteří potřebují počáteční vyšší míru podpory při návratu do pracovního života a hledání přiměřeného zaměstnání.

Cílem programu je umožnit zájemci prostřednictvím tréninku obnovení a rozvoj pracovních dovedností, nastavení pravidelné struktury pracovní činnosti a podpořit jej tak v udržení denního režimu,
v plánování dalšího pracovního uplatnění apod.

1) Pracovní trénink pro hospitalizované klienty formou pracovní terapie - bez finanční odměny.
2) Pracovní trénink pro ambulantní klienty formou uzavření Dohody o provedení práce - s finanční odměnou.

Docházení do tréninkového programu se zpočátku nastavuje podle individuálních možností zájemce. Po zaučení se nastaví pravidelná pracovní doba dle domluvy se zájemcem a dle potřeb pracoviště.

Kontaktní Informace: 

Pracovní poradna
Ústavní 91, 181 00 Praha 8
tel: 284 016 533/645
email: poradny@bohnice.cz

Mgr. Romana Šimková - romana.simkova@bohnice.cz

Sídlo služby: 

  • Praha - kraj

Spádová oblast: 

  • Praha - kraj