Centrum denních aktivit

Poskytovatel: 

  • Eset-Help z.s.

Problémová oblast: 

  • volný čas, vztahy a rozvoj osobnosti, sociální a komunikační dovednosti, jiné dovednosti a kompetence

Metoda poskytování: 

  • sociální práce, vzdělávání

Forma služby: 

  • docházková

Cena / výdělek: 

  • zdarma

Stav služby: 

Do služby jsou přijímáni lidé žijící na území MČ Prahy 4 (Krč, Lhotka, Libuš, Kunratice, Šeberov, Újezd u Průhonic), 10 (Michle, Záběhlice, Hostivař), 11 (Háje, Chodov), 15 (Horní Měcholupy, Hostivař)

Popis služby: 

Jedná se o rehabilitaci v oblasti volného času. CDA nabízí možnost strukturovaně trávit volný čas (ranní komunita, dopolední program, vaření, odpolední program), bezpečný prostor pro setkávání s dalšími lidmi, možnost sebevzdělávání/seberealizace v rámci nabízených kurzů/kroužků (modelářský kroužek, divadelní kroužek – dle aktuální nabídky).

Kontaktní Informace: 

Adresa: Hekrova 805, Praha 11 – Háje, 149 00
Tel.: 733 120 332, 731 652 636
e- mail: centrum@esethelp.cz, centrum2@esethelp.cz
Kontaktní pracovník: Mgr. Anna Gabrielová, Bc. Hana Gregušová
Provozní doba: 9 – 17 hodin, skupinový program: 10 – 15 hodin

Kapacita: 

V jednom okamžiku může služby CDA využívat maximálně 12 klientů. Celková kapacita služby je 40 klientů.

Zaměření na diagnózy: 

  • F20–F29 Schizofrenie‚ poruchy schizotypální a poruchy s bludy
  • F30–F39 Afektivní poruchy (poruchy nálady)

Sídlo služby: 

  • Praha - kraj, Praha 11

Spádová oblast: 

  • Praha - kraj